Verhoog het doelwit

Blog

Verhoog het doelwit

Verhoog het doelwit
Verhoog het doelwit

Vandaag en morgen ontmoeten de Europese Staatshoofden elkaar in Brussel om een akkoord te bereiken over hun emissiereducties. Wat daar uit de bus komt zal serieuze implicaties hebben voor de besprekingen hier in Kopenhagen!

Tot op vandaag heeft de Europese Unie altijd aangekondigd dat ze een vermindering van 20% tegen 2020 wil aangaan, en beloofd dat ze dit naar 30% zou optrekken op voorwaarde dat andere landen dergelijke engagementen op zich nemen. Dit voorstel is echter ontoereikend en
zal worden behaald dankzij ineffectieve tovertrucs zoals offsetting. Ook zijn de Europese regeringen het nog steeds niet eens over hoe emissies van bossen zullen meegeteld worden en wat hun houding is tegenover de zogenaamde ‘hot air’  emissiekredieten. Met andere woorden, dit gaat niet in de richting van een correcte oplossing voor de klimaatcrisis.
 
Sonja Meister van Friends of the Earth Europe stelt het als volgt: “Europa moet zijn doelstellingen verhogen en beslissen om tot een interne emissiereductie van 40% over te gaan tegen 2020. Een studie van het Stockholm Environment Institute heeft immers aangetoond dat een vermindering van minstens 40% binnen de Europese grenzen tegen 2020 technisch en economisch haalbaar is. Regeringen hebben dus geen excuses meer om niet in actie te schieten!”
Om onderhandelaars van de Europese Unie er op te wijzen dat de EU zijn lat hoger moet leggen en dit vandaag en morgen kán, hebben wij deze morgen actie gevoerd aan de ingang van het Bella Center. Telkens de metro stopte en een ongeduldige massa conferentiegangers naar de ingang spuwde, haalden wij onze spandoeken en ballonnen boven met de boodschap “Up Your Targets! It’s Up to You!” Door de kou en de grote hoeveelheid bruisende energie in ons team, ging het scanderen al gauw over in een soort van rap, waar de ontwakende voorbijgangers toch wel van genoten, hadden we de indruk.
In Brussel mag het echter niet zo gezellig worden. Om een gevaarlijke klimaatverandering te vermijden moet Europa dringend ambitieuze actie ondernemen, zowel wat emissievermindering als financiering betreft, om de meest kwetsbare gemeenschappen en toekomstige generaties te beschermen. Échte oplossingen voor de klimaatcrisis bestaan – valse oplossingen moeten verworpen worden! Laten we hopen dat de vergaderende staatshoofden in Brussel onze boodschap begrepen hebben.