Vijf opmerkelijke Duitse initiatieven voor vluchtelingen

Blog

Vijf opmerkelijke Duitse initiatieven voor vluchtelingen

Vijf opmerkelijke Duitse initiatieven voor vluchtelingen
Vijf opmerkelijke Duitse initiatieven voor vluchtelingen

Naar aanleiding van zijn reportage over het Duits integratieproject in Freiburg waar studenten en vluchtelingen samenwonen, heeft Arthur Wyns nog enkele Duitse sociale projecten voor vluchtelingen gespot.

© Cucula

© Cucula​

De Duitsers tonen ons hoe een menselijke crisis met wat goede wil omgezet kan worden in een positieve evolutie, hoe behulpzaamheid en solidariteit leiden tot een meer tolerante maatschappij. Hieronder vind je vijf opmerkelijke initiatieven die ons mogelijk hier ook kunnen inspireren.

Link

Lees ook de reportage Uniek integratieproject in Duitsland laat studenten en vluchtelingen samenleven van Arthur Wyns

Trouwens, ook in België mogen we enigszins trots zijn op de talrijke initiatieven die door burgers en middenveldorganisaties werden opgericht. Vluchtelingenwerk Vlaanderen bracht het merendeel van hen samen in hun campagne ‘Gastvrije Gemeente’, een overkoepelend initiatief dat al deze positieve verhalen van ondernemerschap en inclusie over heel België wil ondersteunen. Op de website gastvrijegemeente.be vind je een overzicht van meer dan 300 projecten, en iedereen is in staat om aan een van deze projecten bij te dragen. Respect voor al die geëngageerde burgers in binnen- en buitenland die mee aan een solidaire maatschappij bouwen.

Maar nu even terug naar de Duitse voorbeelden.

Refugio (Sharehouse Berlin)

Een oud Berlijns herenhuis werd omgevormd tot een gemeenschapsresidentie voor 40 mensen die een nieuw leven beginnen in de Duitse hoofdstad. Gemeenschappelijk wonen, werken en ontspannen met als doel een sterk geïntegreerde gemeenschap.

© Refugio

© Refugio​

Flüchtlinge Wilkommen

Dit initiatief was het allereerste platform dat private kamers en woningen aan vluchtelingen bood. Het groeide snel uit over het hele land en opereert nu in 12 landen. België heeft hier zijn eigen variatie op (‘Mijn Huis Jouw Thuis’).

Mulitude

Voorziet sinds 2001 lessen Duits aan vluchtelingen en nieuwkomers met behulp van vrijwilligers. De organisatie streeft hiermee “zoveel mogelijk mensen hun zelfbeschikking terug te geven, en hen alle kansen te geven persoonlijke doelstellingen na te streven.”

Kiron University

Een open en vrij instituut voor Hoger Onderwijs, dat vluchtelingen de kans geeft een diploma te behalen aan geaccrediteerde universiteiten. Wereldwijd heeft minder dan 1% van vluchtelingen toegang tot hoger onderwijs, de organisatie Kiron tracht hier actief iets aan te doen.

Cucula

Een interdisciplinaire organisatie die vluchtelingen help om een professionele carrière op te bouwen in de ambachten of de kunst d.m.v. workshops en de uitwisseling van kennis.