Voor welk landbouwbeleid kiezen wij op 26 mei?

Blog

Een ander landbouw- en voedselbeleid is nodig

Voor welk landbouwbeleid kiezen wij op 26 mei?

Voor welk landbouwbeleid kiezen wij op 26 mei?
Voor welk landbouwbeleid kiezen wij op 26 mei?

We zitten in de laatste rechte lijn naar de verkiezingen van 26 mei.  Voor de partijen is het een driftig zoeken naar een thema, dat hen past. Lange tijd was het migratie, sinds januari kwam het klimaat dwingend naar voor, sinds de moord op Julie komt ineens justitie in het vizier. Een onderliggend thema, dat amper gezien wordt, maar de andere deelgebieden verbindt, is de noodzaak aan een ander landbouw- en voedselbeleid.

yassineexo / Pixabay

yassineexo / Pixabay

We zitten in de laatste rechte lijn naar de verkiezingen van 26 mei.  Voor de partijen is het een driftig zoeken naar een thema, dat hen past. Lange tijd was het migratie, sinds januari kwam het klimaat dwingend naar voor, sinds de moord op Julie komt ineens justitie in het vizier.

Een onderliggend thema, dat amper gezien wordt, maar de andere deelgebieden verbindt, is de noodzaak aan een ander landbouw- en voedselbeleid. Een groot deel van de opkomende migratie is sterk gelinkt aan het plat dumpen van economieën in Afrika door onze exportlandbouw (melkpoeder, kippenbillen, uien, etc.). Zie mijn stuk op de MO*-blog van weleer.

De landbouw wordt in die landen kapot gemaakt. Vervolgens trekken jongeren naar de steden en nadien naar uitstalraam Europa. Landbouw, gestoeld op import en export, is ook een deel van het klimaatprobleem. Nochtans kan landbouw een belangrijk deel van de oplossing worden. Zie het boek: ‘De kikker die zich niet laat koken. Klimaat in beweging’.

De grond van de zaak is de zaak van de grond.

Tenslotte: wat hebben moorden en justitie hiermee te maken? Brazilië is één van de landen met de meeste moorden, zowel in de steden als op het platteland. Onder Bolsonaro als president neemt dit geweld nog hand over hand toe. Europa en ons gemeenschappelijk landbouwmodel is gestoeld op massale import, o.a. soja uit Brazilië. Of hoe overzees moorddadig beleid met ons consumptiepatroon te maken heeft.

Omdat het doorgaans vergeten landbouwbeleid in de verkiezingsstrijd toch te thematiseren, schreef Wervel vzw een memorandum. Landbouwbeleid heeft met de Europese verkiezingen, de federale en hoe langer hoe meer ook met de regionale verkiezingen te maken.

Voor Wervel is de grond van de zaak de grond. Denk maar aan de mega-aankoop van goede landbouwgronden door Fernand Huts. Enkele boeren en Boerenforum verzetten zich. Terecht.

De landbouw is een beroep met toekomst, als boeren en boerinnen niet langer de zwakste schakel in de keten zijn. Boeren moeten prijszetters kunnen worden. Zie hiervoor de diepgaande interviews met zes boeren in de Wervelbrochure ‘Boeren aan het woord. Kruispunt van onrecht en zoektocht naar ommekeer’.

Een moderne landbouw moet gebaseerd zijn op agro-ecologie

Een moderne landbouw moet gebaseerd zijn op agro-ecologie. In het memorandum van Wervel lezen we: “Integratie van agro-ecologie met het waterbeheer en met het behouden en verhogen van de biodiversiteit. Herstel en behoud van de bodem in zijn functies als zuiverend organisme, als opslagreservoir van grondwater en als buffer van de afvoer van oppervlaktewater.  Herstel en behoud van de bodem in zijn functie van drager en voeder van ondergronds en bovengronds levende organismen, in een zo groot mogelijke onderlinge samenhang (symbiose) en diversiteit.”

Ook gezonde en toegankelijke voeding moet een prioriteit zijn. “Nastreven van een goed evenwicht in de voeding door gebruik van meer plantaardige eiwitten en minder dierlijke eiwitten. Minder publiciteit voor en gebruik van suikers en vetten. Zo weinig mogelijk geraffineerde voedingsproducten. Voorrang in keukens van openbare diensten, scholen en bedrijven aan lokale en seizoensgebonden producten, afkomstig van landbouwbedrijven die duurzame praktijken toepassen.”

De lokale landbouw moet ondersteund worden en we moeten streven naar voedselsoevereiniteit. De voorbije ‘Week van de korte keten’ zit in de goede richting. Een uitbouw van zones of gordels rond de steden, waar voedsel geteeld wordt in functie van de voedselvoorziening van die steden is noodzakelijk.

Last but not least: een grondige hervorming van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) dringt zich op. “Het systeem van inkomenspremies (hectaresteun) dient evenwichtiger en vooral rechtvaardiger te worden. Criteria als reële landbouwactiviteit en tewerkstelling inbouwen en een bijkomende positieve impact op het premieniveau voorzien van geleverde diensten aan de maatschappij (bijvoorbeeld maatregelen voor biodiversiteit en koolstofopslag). Positieve discriminatie (toekenning van hogere premies) van kleine bedrijven en van diverse samenwerkingsvormen.”

Omdat het Vlaamse niveau eigen accenten kan leggen in het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid, organiseert Wervel een briefschrijfactie. De kaarten kunnen via info@wervel.be bekomen worden.

Voor het volledige Wervel-memorandum, klik hier.

Tags