Voor een schone aarde

Voor een schone aarde

Er is sfeer op de opendeurdag van de Dobbelhoeve in Schilde. Bezoekers flaneren in groepjes over het erf. Een tractor met een hooiwagen vol hoevetoeristen keert weer van een rit langs de akkers. In de loods, de gelegenheidsbar, vloeit het gerstebier. Tegen het decor van de opeengestapelde pakken stro brengen hier vier Brazilianen uit de zuidelijke staat Paraná, hun verhaal. Rogério en José Antonio, Jorge en Télcio zijn boeren met een leidende functie in boerenorganisaties. Op initiatief van Wervel trokken ze tijdens de week van de biologische landbouw door Vlaanderen en onderwierpen de Vlaamse bioaanpak aan hun kritische blikken en vonden bijvoorbeeld dat er nog te veel gebruik gemaakt wordt van plastic.

Agro-ecologisch noemen deze boeren hun aanpak en dat begrip staat voor een duurzame landbouw, die sociaal en ecologisch rechtvaardig is. Respect voor de boerenfamilies en voor de natuur zijn twee basisbegrippen die voor hen onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn en dat heeft alles te maken met de Braziliaanse realiteit. ‘Tachtig procent van de boeren van Paraná werkt op familiale bedrijven maar moet het stellen met twintig procent van de grond. En daarmee staan ze in voor tachtig procent van de voedselvoorziening van de deelstaat’, legt Rogério uit. ‘Tien jaar geleden telde Paraná het dubbele aantal familiebedrijven. De Groene Revolutie heeft in de jaren zeventig tal van families weggeconcurreerd of onder druk gezet om hun grond te verkopen. Op dit ogenblik telt Paraná 9,5 miljoen inwoners, maar slechts 1,8 miljoen woont op het platteland.’ ‘Onze aanpak staat haaks op die van de Groene Revolutie’, betoogt José Antonio geëmotioneerd. ‘Met zijn chemische inputs, grootschaligheid en moderne technologie, heeft die ervoor gezorgd dat de boer vervreemd is geraakt van de natuur en van het leven. Wij willen opnieuw zorg dragen voor het leven en boeren met respect voor het ritme van de natuur, maar evengoed met respect voor de boer die van zijn bedrijf goed moet kunnen leven. Het is een levensfilosofie tegen sociale uitsluiting, voor een duurzame aanpak en een propere landbouw, zodat we aan de komende generaties een schone aarde kunnen nalaten.’