Vuile spelletjes

Blog

Vuile spelletjes

De voorbije dagen gingen er geruchten rond in het Bella Center, maar nu is het klaar en duidelijk: de beruchte ‘Deense tekst’ heeft het daglicht gezien. Het zou een vervangingstekst zijn voor een echt akkoord. De tekst is beschamend zwak en zou alle vorige onderhandelingen ondermijnen.

De tekst in kwestie is gevaarlijk en zwak omdat het enkel 2 graden vermeldt, en de optie van het verhinderen van een hogere opwarming dan 1,5 graden niet insluit. Met dit document zal de financiering en technologie die de ontwikkelingslanden nodig hebben niet op tafel komen, en er wordt ook niet verwezen naar de rechten van inheemse gemeenschappen.
Ook houdt het rekening met de mogelijkheid dat bossen worden opgenomen in de koolstofmarkt, en wordt er niet gerefereerd naar 350 ppm als het ultieme stabilisatiedoel, wat nochtans essentieel is volgens James Hansen van NASA. Deze elementen moeten opgenomen worden als we het over een eerlijk en ambitieus akkoord willen hebben, maar dat is in de Deense tekst helaas niet het geval.
Toen we gisteren op de terugweg waren van een vergadering met de Europese Jeugd, barste in de gangen van COP 15 plots een protest uit van het Afrikaanse middenveld. Er werd gezongen over “zelfmoord”  en al gauw vormde zich een kring van pers en veiligheidspersoneel rond de protesteerders, vlak voor de grote Plenary Hall.
We hoorden iemand van een Keniaanse NGO terwijl hij geïnterviewd werd door SABC News: “De verwarming mag niet hoger gaan dan 1 graad”, zei Umuro Godana, directeur van PISP. Hij stelde dat het laatste IPCC-rapport duidelijk vermeldt dat een stijging van zelfs 0,8 graden vernietigende gevolgen zal hebben voor Afrika en dat “2 graden in werkelijkheid 4 graden betekent voor Afrika.”
“Twee graden mag dan misschien aanvaardbaar zijn hier in het westen, dit is niet het geval voor Afrikaanse landen en vele eilanden in de Stille Oceaan.” Hij herhaalde de oproep voor een eerlijke akkoord in Kopenhagen en stelde dat het hem beter leek geen deal te hebben dan een slechte deal.
De Deense tekst heeft ons duidelijk gemaakt welke vuile spelletjes zich hier achter de muren en in de wandelgangen afspelen, nu duidelijk is geworden dat landen met elkaar onderling beginnen te onderhandelen. Op deze manier gaat het de verkeerde richting uit. We moeten hier dus blijven benadrukken dat dit NIET de manier is hoe over overleven onderhandeld moet worden!