Historisch moment voor Jeanne Devos en het huispersoneel

Blog

Historisch moment voor Jeanne Devos en het huispersoneel

Historisch moment voor Jeanne Devos en het huispersoneel
Historisch moment voor Jeanne Devos en het huispersoneel

Het heeft vier jaar aangesleept. Maar eindelijk kon ook België de IAO-conventie voor het huispersoneel ratificeren. En op de Internationale Arbeidsconferentie kwam Kris Peeters die ook registreren. ACV en Wereldsolidariteit waren er bij. Samen met zuster Jeanne Devos. Bart Verstraeten, van Wereldsolidariteit en hier in de ACV-delegatie, breng kort verslag uit.

U zult het zich vast en zeker nog herinneren. In 2008 besloot de Raad van Bestuur van de IAO om nieuwe regelgeving uit te werken voor huispersoneel. De meest onzichtbare groep van werknemers en werkneemsters die we kennen in wereld van het werk. En daardoor ook zeer kwetsbaar, want overgeleverd aan de grillen van de werkgever.

In 2010 en 2011 werd door vakbonden, werkgevers en overheden onderhandeld over die nieuwe regelgeving, die haar beslag kreeg in de Conventie 189 en de Aanbeveling 201 van de Internationale Arbeidsorganisatie. Aan de onderhandelingstafel voor het ACV: Pia Stalpaert, voorzitter van ACV Voeding &Diensten, en Jeanne Devos, drijvende kracht achter de National Domestic Workers Movement uit India. Het werd een lang en intens proces, maar op 16 juni 2011 was het zover: de Internationale Arbeidsconferentie keurde conventie en aanbeveling met overweldigende meerderheid goed.

Vier jaar voor ratificatie

Het werk heeft geloond.

Echter, daarna begint het huiswerk op nationaal niveau. Vermits IAO-conventies moeten worden geratificeerd. Dat is de eerste stap. Waarbij we ook vroegen dat België dat binnen de kortste keren zou doen voor het huispersoneel.

Ook daarin hebben ACV Voeding & Diensten en Wereldsolidariteit een belangrijke rol gespeeld, samen met de andere vakbonden en andere sociale organisaties, in het kader van de Belgische 12-12 coalitie.

Gedurende bijna vier jaar heeft deze coalitie de verschillende Belgische beleidsniveaus aangesproken om werk te maken van die ratificatie. Maar dat werk heeft geloond: begin dit jaar hadden alle parlementen het licht op groen gezet.

Momentum

Tijdens het bezoek van Minister Kris Peeters aan de Internationale Arbeidsconferentie op woensdag 10 juni, vond de officiële registratie plaats van de Belgische ratificatie. Guy Ryder, directeur-generaal van de IAO, had al tijdens het laatste ACV-congres zijn erkentelijkheid en waardering uitgesproken voor de rol die Jeanne Devos heeft gespeeld in het organiseren van deze werknemers en werkneemsters.

Het is onder andere dankzij haar baanbrekende werk van de laatste dertig jaar dat Conventie 189 mogelijk werd. Hij was dan ook zeer verheugd dat Pia Stalpaert, Jeanne Devos en natuurlijk ook Luc Cortebeeck erbij waren tijdens de officiële neerlegging van de Belgische ratificatie. Wellicht ook de reden waarom die kleine ceremonie nadien ook zoveel exposure kreeg op de website van de IAO.

Werk aan de winkel

Al is nog wel wat werk aan de winkel op Belgisch vlak. Qua regels zit het redelijk goed. Al een reeks aanpassingen zijn gebeurd. Op voorstel van het ACV heeft de Nationale Arbeidsraad nog vorige maand ook de uitzonderingsregeling voor huispersoneel in de cao 43 over de minimumlonen afgeschaft. Maar los van de regelgeving is er ook de vraag naar de concrete toepassing ervan.

Met als bijzonder aandachtspunt zeker de situatie van het internationaal huispersoneel, dat in diplomatieke posten wodt tewerkgesteld. Die situatie blijft bijzonder precair en moet verder aangepakt worden. Daarnaast moeten ook de regels inzake arbeidsinspectie aangepast worden, opdat er ook controle mogelijk is in privéwoningen, want de Conventie erkent die nu ook als werkplaats.

Deze bijdrage werd geschreven door Bart Verstraeten.

Dit artikel maakt deel uit van een reeks over de Internationale Arbeidsconferentie: