Warm water wordt toegankelijk voor de armen in de West-Kaap in Zuid-Afrika.

Blog

Warm water wordt toegankelijk voor de armen in de West-Kaap in Zuid-Afrika.

Warm water wordt toegankelijk voor de armen in de West-Kaap in Zuid-Afrika.
Warm water wordt toegankelijk voor de armen in de West-Kaap in Zuid-Afrika.

Het is geen uitzondering dat je geen warmwaterkraan tegenkomt in de huishoudens langs de West-Kaap. In de meeste woningen van de arme mensen is er geen warmwater installatie voorzien om vooral electriciteit te besparen op hun prepaid abbonnement. Een warmwaterkoker of een klein electrisch vuur is dan meestal de enigste manier om water te warmen. De kost van een gewone geiser is meestal ook te hoog voor de mensen. Het zoutgehalte in het water is meestal ook veel te hoog waardoor een installatie snel kapot gaat en bij gebrek aan geld worden de bestaande installaties niet vervangen.

We weten dat de rijken in de samenleving het meest elektriciteit verbruiken per persoon en dat zij zich kunnen veroorloven voor het installeren van de zonne-energie, maar voor de bevolking in de armere gebieden is het een simpele kwestie van de toegang tot warm water.  Met een zonne-water-geiser bespaar je ongeveer 80% op de kosten voor het warmen van water en verlaagt je electriciteitsrekening voor een derde. Een zonne-water-systeem zou zich in 3 a 4 jaar terug betalen.

De West-Kaap provincie heeft haar inzet voor de ontwikkeling van hernieuwbare energiebronnen bewezen door middel van de lancering van Zuid-Afrika’s eerste zonne-water-geiser project in Kwanokuthula in de West-Kaap. Als onderdeel van dit project zijn reeds 60 ESKOM-credietwaardige zonne water geisers geïnstalleerd in Kwanokuthula in de buurt van Riversdale met de creatie van 60 nieuwe banen waarvan merendeel vrouwen zijn. 
 
Dit project maakt deel uit van Premier Ebrahim Rasool zijn commitment eerder dit jaar gegeven om bij te dragen aan de nationale energie-crisis. Rasool heeft gezegd dat de provinciale overheid 1000 zonne water geisers zou voorzien om te helpen bij het besparen van 500 MW per dag als onderdeel van de West-Kaapse maatregelen voor de aanpak van de noodsituatie op het nationale elektriciteitsnet. 
 
De installatie van deze zonne-water geisers in Kwanokuthula is de eerste fase van het plan. De resterende geisers worden in de loop van het jaar geïnstalleerd in Nyanga, Elsies Rivier en Atlantis. 
 
Ter ondersteuning van dit project plant het ministerie van Milieuzaken en ontwikkelingssamenwerking een aanbesteding in de komende twee maanden om een opleiding te organiseren voor het installeren en onderhouden van zonne-geisers installatie. De opleiding zal tot 250 werklozen gedurende een periode van zes maanden de kans geven de nieuwe vaardigheid aan te leren en de afgestudeerden krijgen een Zuid-Afrikaanse “Qualifications Authority certificate”
 
Tasneem Essop(Milieu, Ruimtelijke Ordening en Economische Ontwikkeling), zegt dat door de uitvoering van dit project het signaal is gegeven voor de provincie om “go green" te gaan en haar engagement bewezen heeft als nationale marktleider op het gebied van de ontwikkeling en gebruik van hernieuwbare energiebronnen. 
 
Eskom is van mening dat met de lancering van het eerste zonne-water-geiser project de drie noodsituaties zal aanpakken waarmee de West-Kaap en de rest van de wereld op dit moment geconfronteerd worden. De klimaatverandering, energiebesparing en de armoede. Volgens Eskom is klimaatverandering is een kwestie van armoede en worden de armen het meest getroffen door de klimaatsverandering. 
 
Eskom concludeert dat de lancering van het zonne-geiser project zal bijdragen tot de vermindering van de afhankelijkheid van fossiele brandstoffen en hopelijk zal bijdragen tot de verwezenlijking van een 10% besparing op het energieverbruik in de nabije toekomst.
 
 refereties:
 Creamer Media’s Engineering news
 Home comfort engergy solution