Welke link tussen chemische landbouw en zika-virus?

Blog

Welke link tussen chemische landbouw en zika-virus?

08 september 2016
Welke link tussen chemische landbouw en zika-virus?
Welke link tussen chemische landbouw en zika-virus?

Tegen de achtergrond van een nakende deal tussen Bayer en Monsanto en met de zika-crisis dagelijks in de actualiteit, uit wereldblogger Luc Vankrunkelsven hier zijn vermoedens over de link tussen chemische landbouw en epidemies à la zika. Voer voor onafhankelijk onderzoek.

Braziliaanse waarnemers stellen zich de vraag of er geen verband bestaat tussen de heersende landbouw en het zika-virus. De heersende landbouw berust op een exportmodel dat het land ontbost en omtovert in giftige monocultuur.

In de 19e eeuw was er al een ernstig probleem van gele koorts in Rio de Janeiro. Er was toen een duidelijke link met de ontbossing, gekoppeld aan een gebrek aan sanitaire voorzieningen in de grootstad. In Rio was de temperatuur ook fel gestegen. Mede omwille van de ontbossing voor de koffieteelt - koffie met bestemming Europa. De toenmalige keizer beval dan ook herbebossing met inheemse bomen op de bergen van Tijuca. Het is nu al 150 jaar één van de grootste stadsbossen ter wereld. De temperatuur in de stad werd daardoor opnieuw draaglijker.

Giftige monocultuur

De massale ontbossing en inplanting van monocultuur soja, maïs, suikerriet, katoen heeft vandaag tot gevolg dat Brazilië sinds een zestal jaren de wereldwijde koploper is in het gebruik van pesticiden. Agrotóxicos of agro-gif, zoals de Brazilianen dat treffend noemen.

De agrobusiness heeft het verhullend over phytosanitaire producten, gewasbeschermingsmiddelen en andere eufemismen. Gevolg? De fauna in de rivieren sterf af. Er zijn minder vissen om de muggenlarven op te eten en de muggen zelf hebben minder bos en moeras om in te vertoeven. Ze migreren, net als de mensen dat deden, massaal naar de steden.

Stilstaand water

In Braziliaanse steden worden al jaren campagnes opgezet om de mug te bestrijden die de denghe en nu de zika verspreidt. Eén van de basisregels is: stilstaand water vermijden. Daarom is het aangeraden om geen oude autobanden of schotels te laten rondslingeren. Daar kan bij regenval water in blijven staan, ideaal voor muggeneitjes.

Zoals de vliegtuigen gif spuiten over de velden, zo stelt de agrolobby nu voor om ook vliegtuigen met gif over de steden te laten vliegen. Om zika te bestrijden.

Al deze inspanningen komen nu onder druk te staan, wegens de chronische waterproblemen in bijvoorbeeld São Paulo. Wat doen mensen? Water opslagen in allerlei recipiënten op het moment dat de kraantjes nog eens lopen. Ideaal voor de muggen om eitjes te leggen.

Muggen zijn er altijd geweest. Ziektes ook, maar door de vernietiging van ecosystemen is het evenwicht zoek en geraakt de overheid de controle over epidemies kwijt.

Zowel op het platteland als in de steden moet steeds meer gif ingezet worden. Zoals de vliegtuigen gif spuiten over de velden, zo stelt de agrolobby nu voor om ook vliegtuigen met gif over de steden te laten vliegen. Om zika te bestrijden. Zijn we dan niet de waanzin nabij?

De nieuwe regering, na afzetting van president Dilma, is dan ook sterk geliëerd aan de expansieve agrobusiness, gebaseerd op geïmporteerd gif en in dienst van buitenlandse markten. Europa bijvoorbeeld.

‘Bayer is goed’

Ondertussen is er nakende overname door Bayer van Monsanto over te nemen. Als Bayer daar in slaagt, heeft de multinational àlles in handen: koploper in genetisch gemanipuleerde zaden, gekoppeld aan chemie van het eigen concern; pharmacie en schoonheidsproducten. Meegenomen is dan ook dat de slechte naam van Monsanto verdwijnt, want in Brazilië heerst het gezegde ‘Bayer é bom’. Alles wat Bayer doet, is goed voor ons. Duitse degelijkheid!

Zouden we niet beter ecosystemen en biodiversiteit herstellen? Dat is goedkoper en maakt minder afhankelijk van de Duitse ‘goedheid’.

Agroecologie kan daar bij helpen. Ook daar zijn Brazilianen kampioen in. Er zijn al vele voorbeelden. Oases. Laten we ze cultiveren en met elkaar verbinden.