Wereldwijde emissiehandel staat op instorten

Nieuws

Wereldwijde emissiehandel staat op instorten

Daan Bauwens

19 september 2012

Landen die deel uitmaken van het Kyotoprotocol zullen tegen 2020 een overschot van meer dan 17 miljard emissierechten opgebouwd hebben. Dit zorgt er niet enkel voor dat de koolstofprijs naar een historisch dieptepunt zakt, het brengt ook het voortbestaan van het hele klimaatakkoord in gevaar.

Onder het Kyotoprotocol mogen landen een bepaalde hoeveelheid broeikasgassen uitstoten. Als een land minder uitstoot dan het opgelegde quotum mag het dat overschot verkopen aan andere landen onder de vorm van emissierechten op een internationale koolstofmarkt. Eén verhandelbaar emissierecht laat een land toe om het equivalent van één ton CO2 uit te stoten.

Volgens een nieuwe studie van consultingbureau Thomson Reuters Point Carbon zullen landen die deel uitmaken van het Kyotoprotocol tegen 2020 een overschot van meer dan 17 miljard emissierechten opgebouwd hebben. Rusland, Oekraïne en Polen beschikken op dit moment over het grootste overschot, gevolgd door Roemenië, Groot-Brittannië en Duitsland.

Economische crisis

“Het is een astronomisch grote hoeveelheid”, zegt Tomas Wyns, directeur van het Center for Clean Air Policy Europe (CCAP Europe), “evenveel als wat Europa de volgende vijf jaar zou uitstoten en het dubbele van wat China jaarlijks uitstoot.”

Volgens Wyns wordt het overschot deels verklaard door het referentiejaar onder het Kyotoprotocol: alle verplichte reducties in koolstofemissies moeten worden gerealiseerd tegenover de uitstoot in het jaar 1990. “Maar net na het jaar 1990 zijn veel economieën in Centraal- en Oost-Europa in elkaar gestort, met een lagere uitstoot tot gevolg. Dat liet deze landen toe om sterk onder hun quota te blijven en een overschot op te bouwen. Op dit moment zien we hetzelfde gebeuren, maar dan over de hele wereld. Door de economische crisis stoten landen minder uit en blijven ze met gemak onder hun quota.”

Op die manier bleven de emissies van de EU vorig jaar 17,5 procent onder het niveau van 1990. “En dat is maar 2,5 procent verwijderd van de gevraagde 20 procent in 2020”, zegt Tomas Wyns, “toegegeven, lagere emissies zijn geen slecht nieuws behalve in dit geval. Het huidige overschot toont aan dat de objectieven van Kyoto niet ambitieus genoeg waren. We hebben een structurele reductie van emissies nodig, gebaseerd op klimaatbeleid. Een economische crisis is geen beleidsmaatregel.”

Koolstofmarkt

Het enorme overschot zorgt er bovendien voor dat de prijs van emissierechten naar een historisch dieptepunt zakt. Op dit moment staat de prijs van één ton  CO2 al lager dan één euro. “Het aanbod op de markt is duizend maal groter dan de vraag”, zegt Anja Kollmuss, koolstofmarktexpert bij de Brusselse ngo CDM Watch, “onder deze omstandigheden kan de markt niet blijven bestaan. Wanneer de prijs zo dicht bij nul komt te liggen zal de internationale handel tot stilstand komen.”

Tijdens de informele klimaatonderhandelingen in Bangkok twee weken geleden werd het duidelijk dat het overschot aan emissierechten één van de grootste hinderpalen zal worden bij de overgang naar de tweede periode van het Kyotoprotocol. De coalitie van ontwikkelingslanden G-77 en China hebben voorgesteld om de overtollige emissierechten van de markt te halen en ze enkel in bepaalde omstandigheden te gebruiken.

“Dat is de enige manier om de markt te stabiliseren en de integriteit van het Kyotoprotocol te bewaren”, zegt Anja Kollmuss. Op het einde van de top in Bangkok sprak Rusland zich uit tegen het voorstel. De EU nam geen positie in wegens interne meningsverschillen.