Woelige Internationale Arbeidsconferentie maakt toch positieve balans op (4). Fundamentele arbeidsnormen zijn mensenrecht.

Blog

Woelige Internationale Arbeidsconferentie maakt toch positieve balans op (4). Fundamentele arbeidsnormen zijn mensenrecht.

Woelige Internationale Arbeidsconferentie maakt toch positieve balans op (4). Fundamentele arbeidsnormen zijn mensenrecht.
Woelige Internationale Arbeidsconferentie maakt toch positieve balans op (4). Fundamentele arbeidsnormen zijn mensenrecht.

Recht van vereniging, recht op onderhandeling, geen discriminatie, geen gedwongen arbeid of kinderarbeid. Het zijn de fundamentele arbeidsnormen, uitgedrukt in conventies en aanbevelingen. Maar ze worden te weinig geratificeerd en te weinig toegepast. Er werd een concreet actieplan opgesteld en de fundamentele arbeidsrechten worden nu ook gelijkgesteld met mensenrechten. Dat is een hele vooruitgang. Dit zal landen nog meer aanzetten om de normen van de Internationale Arbeidsconferentie in hun wetgeving om te zetten en toe te passen. Het is een drukkingsmiddel meer.

Luc Cortebeeck