Woelige Internationale Arbeidsconferentie maakt toch positieve balans op (6). Nieuwe IAO-norm: Sociale Beschermingsvloer.

Blog

Woelige Internationale Arbeidsconferentie maakt toch positieve balans op (6). Nieuwe IAO-norm: Sociale Beschermingsvloer.

Woelige Internationale Arbeidsconferentie maakt toch positieve balans op (6). Nieuwe IAO-norm: Sociale Beschermingsvloer.
Woelige Internationale Arbeidsconferentie maakt toch positieve balans op (6). Nieuwe IAO-norm: Sociale Beschermingsvloer.

“Sociale bescherming is een noodzaak voor een duurzame economische groei” commentarieerde Juan Somavia de met grote meerderheid gestemde aanbeveling. Vijf miljard mensen hebben geen of een heel zwakke sociale zekerheid. De aanbeveling verzoekt de landen hun sociale beschermingsvloer uit te bouwen, zowel voor de mensen uit de formele als de informele economie. Het gaat om ziekteverzekering en uitkeringen in de moeilijke perioden van het leven, wanneer inkomen uit werk een probleem is. Er zijn steeds meer groeilanden die reeds het goede voorbeeld geven. Maar het kan beter. Landen die het zelf niet aankunnen, kunnen het misschien wel met de hulp en steun van internationale instellingen. Landen die nu reeds een goede sociale zekerheid hebben, worden opgeroepen deze op niveau te houden. Het is wel merkwaardig dat uitgerekend in deze tijd werkgevers, werknemers en regeringen tot diezelfde conclusie komen. De aanbeveling is ook de concretisering van wat de G20 top van Cannes vorig jaar al had vooropgesteld. De woorden zijn er, die zijn heel belangrijk. De promotie en de uitvoering zijn nog veel belangrijker. Er is dus nog heel veel werk.

Luc Cortebeeck