Zuid-Afrika creëert banen voor robots

Nieuws

Zuid-Afrika creëert banen voor robots

Zuid-Afrika creëert banen voor robots
Zuid-Afrika creëert banen voor robots

John Fraser

17 april 2013

De Zuid-Afrikaanse automobielindustrie is een van de zwaarst gesubsidieerde sectoren van het land. Twee miljard dollar aan subsidies per jaar gaan echter te vaak naar hoog-geautomatiseerde robots in plaats van naar werkgelegenheid voor mensen, zeggen plaatselijke economen. De sector zelf ontkent.

Volgens investeringsconsultant Duane Newman is het belangrijk voor Zuid-Afrika om een degelijk uitgebouwde en wereldwijd gerespecteerde automobielsector op poten te zetten, maar ook hij suggereert dat de industrie wel eens meer steun krijgt dan zou moeten.

Twee miljard dollar per jaar is twintig procent van de steun die de Zuid-Afrikaanse regering aan alle lokale industrieën geeft.
“Maar de autosector is niet goed voor twintig procent van het bruto binnenlands product, eerder voor zo’n zes procent, dus zouden we kunnen stellen dat de sector drie keer de steun krijgt die ze zou mogen ontvangen”, zegt Newman.

De belangrijkste spelers uit de sector zeggen echter dat de industrie groter is dan alleen de autoassemblage, en dat het belang voor het land verder reikt dan louter de werkgelegenheid.

Geschoolde arbeid

“Als we kijken naar het grote geheel zijn er andere industrieën die meer doen voor het scheppen van werkgelegenheid dan de autosector. Ik denk aan textiel, landbouw, voedselverwerking, de meubelindustrie en het toerisme”, zegt onafhankelijk econoom Mike Schussler van het economische onderzoeksbureau Economists.co.za.

“De kapitaalvereisten van de auto-industrie zijn zeer hoog en dus zijn subsidies nodig om investeringen aan te trekken. Maar er worden in deze sector meer robots in dienst genomen dan mensen, omdat het een industrie is waar personeel hoog opgeleid en getraind moet zijn.”

Johan van Zyl, topman van Toyota Zuid-Afrika en voorzitter van de Nationale Vereniging van Autoproducenten in Zuid-Afrika zegt dat de overheidssteun cruciaal was voor de uitbouw van de industrie sinds het einde van de apartheid in 1994.

“Wij geloven dat de steun van de overheid, ook op het vlak van de regelgeving, noodzakelijk was om de sector te moderniseren zodat die internationaal kan concurreren. De Zuid-Afrikaanse autoindustrie is een belangrijke bron van nieuwe technologie en investeringen, en belangrijker nog, van geschoolde arbeid”, zegt hij.
Hij voegt daaraan toe dat dit aansluit bij de doelstellingen van de overheid op het vlak van de ontwikkeling van de economie.

Meer dan goud

Van Zyl verwerpt de suggestie van Schussler dat er te weinig banen gecreëerd worden. “De werkgelegenheid in de sector is stabiel gebleven, ondanks de economische neergang. De kritiek is ongegrond. “

Jeff Osborne van de Zuid-Afrikaanse Associatie voor Retail in de Motorindustrie deelt deze mening. “Het hoge niveau van investeringen kan worden gezien als een blijk van vertrouwen in het land”, zegt hij.
“Veertien procent van de Zuid-Afrikaanse export komt uit auto’s en aanverwante producten. Dat is hoger dan de waarde van onze goudexport. Je moet dus kijken naar het geheel van de industrie, en niet enkel naar de productie”, benadrukt hij.

“Een belangrijke uitdaging waar we nu voor staan is om meer Zuid-Afrikaanse componenten in de assemblage te krijgen. Op dit moment gebruiken we nog 60 procent geïmporteerde onderdelen en 40 procent van lokale makelij. Dat moet worden omgekeerd. Dat is goed voor de werkgelegenheid omdat het vooral om producten uit kleinere bedrijven gaat die minder de neiging hebben om zwaar te automatiseren. “

Lokalisatie

Jonas Mosia, industrieel coördinator van de Zuid-Afrikaanse Vakbonden gaat ermee akkoord dat de automobielsector vanuit een breed perspectief moet worden bekeken en niet alleen in termen van productie. “We moeten investeren in de industrie want dat zal andere sectoren zoals de zetelproductie voor auto’s, elektronica enzovoort doen opleven. Die sector heeft veel lokale content en zo creëren we banen in Zuid-Afrika. “

Roger Pitot van de Zuid-Afrikaanse Auto-onderdelenindustrie heeft echter in een schriftelijke analyse zijn ongerustheid verklaard over het aanzwengelen van die lokale content. En, zo zegt hij ook, er is ook het aanhoudende toekomstscenario waar de wereldwijde volumes aan auto’s laag blijven.