#iedereenvanbelang

Het cordon als ruggengraat voor een inclusieve maatschappij

© Charis Bastin

Landry Mawungu

De verkiezingskater is nog verre van verwerkt. Sinds 26 mei probeer ik mij op te trekken aan de hoop dat Vlaams Belang niet in de Vlaamse regering zal belanden. Nu nog niet in ieder geval, maar wat mij betreft liefst nooit.

Een samenleving heeft ruggengraat nodig om vooruit te kunnen. En het lijkt mij soms dat we deze aan het verliezen zijn. Zelfs over mensenrechten, toch een van de meest basic beginselen waarop onze samenleving gebaseerd is, vloeit er de laatste tijd veel inkt en komen ze onder druk te staan.

Aan de grondslag van de mensenrechten ligt het principe van de gelijkheid van alle mensen. ‘Alle mensen worden vrij en gelijk in waardigheid en rechten geboren’. Een logische afgeleide van dit gelijkheidsbeginsel is het beginsel van non-discriminatie, ook op basis van ras. België vermeldt zwart op wit op haar portaalwebsite dat de bevordering en bescherming van de rechten van de mens een prioritair aandachtspunt is. Het bestrijden van racisme dus ook… ?

We zijn (of waren althans) zo fier op deze basisbeginselen, ze klinken mooi, bijna heldhaftig, althans in tijden van vrede en welvaart. Maar het ontbreekt “ons” vaak aan ruggengraat om deze beginselen fervent te verdedigen wanneer ze minder goed in de markt liggen; in tijden van sociale onrust; in tijden van economische crisis; in tijden van onzekerheid, etc.. Of beginnen sommigen tout court te twijfelen aan hun waarde?

Al werd “eigen volk eerst” omgeruild voor “eerst onze mensen”, het Vlaams Belang blijft een partij met een flagrante, racistische boven- en ondertoon.

Wanneer Filip Dewinter in de Kamer van de democratie zijn afschuw uit over een toekomstige burgemeester van Antwerpen die eventueel Turks, Marokkaans of een “neger” (de term die dhr. Dewinter gebruikt) zou kunnen zijn, zegt hij rechtsreeks in het gezicht van honderdduizenden Belgische burgers, waaronder ikzelf, dat zij er niet bij horen, dat zij niet “onze mensen” (of “eigen volk”) zijn, en dat hij hen liever bepaalde burgerrechten ontneemt.

Toen het via de PANO reportage duidelijk werd dat Dries van Langenhove ronduit racistische standpunten deelde, naast tips voor wapenvergunningen en schietlessen, bleek dit Vlaams Belang voorzitter Tom Van Grieken niet te weerhouden, integendeel zelfs, om hem als “onafhankelijke” lijsttrekker in Vlaams Brabant op de lijst te zetten. De wereld op zijn kop.

Wanneer Tom Van Grieken op een salonfähige manier aanvaardt dat racistische figuren de partij blijven bemannen, en racisme en xenofobie laat gedijen binnen zijn rangen, geeft hij aan niet achter dat gelijkheidsbeginsel te staan. Al werd “eigen volk eerst” omgeruild voor “eerst onze mensen”, het Vlaams Belang blijft een partij met een flagrante, racistische boven- en ondertoon.

Het feit dat politieke partijen, en kiezers over partijgrenzen heen vinden dat het cordon gebroken mag worden en dat hun partijen met Vlaams Belang moeten praten, vind ik een uitermate beangstigend idee. Laat ons eerlijk zijn: al heeft het Vlaams Belang programmapunten over uitéénlopende thema’s, zoals pensioenen, zorg, welzijn, klimaat, justitie en veiligheid, het verspreiden van een racistisch, xenofoob en islamofoob discours blijft hun core business en ze doen niet eens veel moeite om dit te verbergen. De uitspraken van Dewinter, het uitnodigen van het gezicht van Schild & Vrienden, het voortdurend ontmenselijken van vluchtelingen en migranten op sociale media zijn voor mij een breekpunt. Het is beangstigend dat dit voor vele Vlamingen over de partijgrenzen heen niet het geval is…

Onze superdiverse samenleving is een realiteit. We moeten nu streven naar een gedeeld toekomstverhaal.

Dat er uitdagingen gepaard gaan met een snel veranderende geglobaliseerde samenleving die superdivers is, zal niemand ontkennen. Maar onze superdiverse samenleving is een realiteit. We moeten nu streven naar een gedeeld toekomstverhaal. Het portretteren van migranten en de multiculturele samenleving als zondebok voor alle maatschappij problemen is in deze niet erg constructief en ook niet correct. Morgen hebben we meer dan ooit de nood aan extra migratie om de duizenden openstaande vacatures op ons arbeidsmarkt in te vullen. Morgen meer dan ooit hebben we de jongeren van vandaag nodig om de pensioenlasten te dragen van de babyboomgeneratie. And guess what, deze jongeren komen uit de vier uithoeken van de wereld. Het verhaal van morgen moet daarom een verhaal zijn met ruggengraat.

Politieke partijen mogen de Vlaams Belangkiezer niet verloochenen en moeten hun bekommernissen au sérieux nemen, maar mogen onder geen enkel beding hun ruggengraat verliezen door een stigmatiserend, polariserend en racistische discours te hanteren en door in zee te gaan met een partij zoals het Vlaams Belang. Als ze dit doen, verloochenen ze het bestaan, de stem en de bijdragen van honderdduizenden Vlamingen met een migratieachtergrond, waaronder ikzelf. Kies dus voor een toekomst waar #iedereenvanbelang is, om net te vermijden dat extremisme in alle geledingen van ons maatschappij verder toeneemt.

Zonder jouw steun bestaat MO* niet.

Steun ons en word proMO* voor maar €4/maand of doe een vrije gift. 3190   proMO*’s steunen ons vandaag al. 

Word proMO* of Doe een gift