De poort naar een andere toekomst

In 2009  nam ik deel aan een  denktankproject, DIVAS (Diverse Inspirerende Vrouwen van een Andere Afkomst), dat  (Belgische) vrouwen van diverse afkomst  samenbracht om over onze ervaringen te praten, met de bedoeling om  een toekomstvisie voor gelijkekansenbeleid in Vlaanderen te scheppen. 

  • © Brecht Goris © Brecht Goris

We waren met 15 vrouwen, met verschillende achtergronden (bijna al de andere vrouwen waren in België geboren en getogen; enkele hadden ouders die in België geboren en getogen waren) maar er was toch een rode lijn  door al onze verhalen: we hadden het gevoel dat wij minder kansen hebben gekregen om te bloeien dan onze “autotochtone” landgenotes. Vijf jaar later is er weinig veranderd.

We hadden het gevoel dat wij minder kansen hebben gekregen om te bloeien dan onze “autotochtone” landgenotes. Vijf jaar later is er weinig veranderd.

Ik heb al veel geschreven over (geïnstitutionaliseerd) racisme in België. Er is al veel gezegd over de nieuwe blankemannenregering dus ik ga geen oude argumenten opnieuw naar boven brengen. Ik kijk liever naar de toekomst. En de toekomst is Movement X, opgericht door Dyab Abou JahJah op 7 oktober 2014 als burgerrechtenbeweging voor radicale gelijkwaardigheid.

Movement X stelt dat Europa zich op velerlei fronten in crisis bevindt en dat het een absolute noodzaak is dat Europa de nieuwe demografische realiteit erkent en omarmt. Het verzet zich bijgevolg krachtdadig tegen alle vormen van discriminatie op basis van afkomst, religie, sociaal-economische positie, gender, klasse of nationaliteit.

Concrete eisen van de beweging handelen bijvoorbeeld over het (eindelijk) ten uitvoer brengen van de reeds bestaande antidiscriminatiewet, het invoeren van quota voor allochtonen op de arbeidsmarkt en een radicale breuk met het koloniale verleden. Dit laatste niet alleen in de vorm van compensaties voor de vroegere koloniën, maar ook door de verwijdering van koloniale symboliek uit beleid, onderwijs, discours en het straatbeeld.

Movement X verdient ons aller steun. Haar visie en aanklacht zijn legitiem, niet alleen vanuit het standpunt van een nieuwe Belg maar voor iedereen!

Nood aan perspectief

Volgens Hans Schippers van Movement X,  moeten we beseffen dat een maatschappij van radicale gelijkwaardigheid niet alleen een kwestie is van rechtvaardigheid, maar ook van welbegrepen eigenbelang, zowel voor nieuwe Belgen als voor autochtonen.

Een maatschappij vindt pas stabiliteit als zij in al haar facetten een afspiegeling is van de demografische realiteit die zij omvat.

Komaf maken met de fouten van het verleden kan het denken veranderen en de poort openen naar een andere toekomst.

‘Als sommige  jongeren van migranten afkomst radicaliseren en denken gehoor, begrip en erkenning te vinden bij de salafisten van IS, dan moeten we niet angstig en verkrampt reageren, maar overgaan tot introspectie en onze ogen openen voor de realiteit van onze huidige maatschappij die nalaat datzelfde gehoor, begrip en erkenning te bieden aan die jongeren.’

‘Jongeren hebben nood aan perspectief. Een maatschappij moet zich zodanig structureren dat opgroeien naar een “comfortabel leven” geen onbereikbare illusie is, maar wel een minimumdoelstelling binnen ieders handbereik’, zegt Schippers.

Komaf maken met de fouten van het verleden kan het denken veranderen en de poort openen naar een andere toekomst.

Die toekomst is van ons, die toekomst is van iedereen!

Zonder jouw steun bestaat MO* niet.

Steun ons en word proMO* voor maar €4/maand of doe een vrije gift. 3181   proMO*’s steunen ons vandaag al. 

Word proMO* of Doe een gift

Over de auteur