Gij zult pladijs eten!

Steven Vromman

27 juni 2011
Column

Gij zult pladijs eten!

Gij zult pladijs eten!
Gij zult pladijs eten!

Ik was deze week op een evenement van de provincie West-Vlaanderen waar ik de aanwezigen mocht verblijden met enige tips rond het verkleinen van de ecologische voetafdruk. Het gebruikelijke verhaal dus van besparen op energie, stoppen met vliegen, minder autorijden en minder vlees eten. Na afloop werd ik even apart genomen door een van de gedeputeerden van de provincie. Hij vond het heel goed dat we iets doen rond het milieu, maar wat vlees betreft moeten we ‘verdomd’ voorzichtig zijn.

De veeteelt is een belangrijke economische activiteit in West-Vlaanderen en we mogen die niet in gevaar brengen. Zeggen dat we misschien een ietsepietsie minder vlees moeten eten mag nog net, maar de consument oproepen om vegetariër te worden gaat te ver. En dit kan zeker niet op evenementen gesteund door het provinciebestuur. De man – ik ken zijn naam niet – vertelde me dat hij als dierenarts/inspecteur trouwens uit goede bron weet dat er veel meer problemen zijn met groenten dan met vlees. Wat het probleem juist is met die groenten werd in het gesprek niet echt duidelijk, dat moest ik maar van hem aannemen, hij is tenslotte dierenarts. Wellicht krijgen de groenten nu ook groeihormonen of stoten ze plots gigantische hoeveelheden CO2 uit?

Het is typerend voor de politieke stijl in dit land. Als je afgaat op het aantal keren dat de woorden milieu en duurzaamheid opduiken in allerlei beleidsverklaringen zou je gaan denken dat we hier in een ecologisch walhalla leven. De realiteit toont dat, als het er op aan komt, kortzichtige economische belangen de doorslag geven. Waar in andere landen vleesconsumptie op de agenda staat is in Vlaanderen een echt debat over vermindering van eiwitconsumptie op politiek vlak gewoonweg taboe. We weten allemaal dat de vleesconsumptie desastreuze gevolgen heeft zoals ontbossing en methaanuitstoot. Dat de grootschalige vleesproductie door virologen omschreven wordt als een tijdbom voor nieuwe virussen en ziektes is moeilijk te negeren. Het is bekend uit gezondheidsonderzoek dat overconsumptie van vlees handenvol geld kost aan de armlastige ziekteverzekering. En toch zendt de publieke omroep duchtig reclamespots uit om meer vlees te eten, onder de rubriek ‘algemeen belang’.

Als je afgaat op het aantal keren dat de woorden milieu en duurzaamheid opduiken in allerlei beleidsverklaringen zou je gaan denken dat we hier in een ecologisch walhalla leven.

Hetzelfde verhaal speelt zich af in de visserij. Het Vlaams Centrum voor Visserijmarketing (onderdeel van de Vlam) heeft net de pladijs uitverkoren tot vis van het jaar. De pladijs, ook wel schol genoemd, zal nu flink gepromoot worden via allerlei activiteiten en kanalen. Nochtans is de manier waarop deze vis uit de Noordzee gevangen wordt niet probleemloos. Er worden verschillende methodes gebruikt waarvan met name de boomkor behoorlijk wat schade toebrengt. Met deze techniek worden met kettingen verzwaarde netten gebruikt die over de bodem van de zee worden gesleept. Een aanpak die voor schade aan het bodemleven zorgt en bijzonder veel energie vraagt.

Er bestaan vissoorten die met minder schade worden gevangen. Er bestaan visserijtechnieken die minder nadelig zijn voor bodem en zeeleven. Het informeren van de consument daarover zou best kunnen, maar dat soort informatie is nergens te vinden bij de Vlam of het Centrum voor Visserijmarketing. De echte reden dat dit jaar de pladijs in de etalage wordt gezet is dat de vissers dit jaar uitzonderlijk veel pladijs mogen vangen, zowat 20 procent meer dan vorig jaar. Vandaar de nood aan een campagne om ervoor te zorgen er genoeg consumenten zijn die de vis ook willen oppeuzelen. Gij zult pladijs eten!

Zo zijn er vele voorbeelden te vinden. Van het bescheiden West-Vlaanderen over de nationale politiek tot de grote internationale instellingen. De verspilling van energie en natuurlijke hulpbronnen gaat gewoon door in teken van economische groei en winst. Oja, natuurlijk zweren we allen bij het belang van duurzame ontwikkeling, en het evenwicht tussen people, planet en profit. Alleen wil evenwicht in deze context vooral zeggen dat de profit moet gevrijwaard worden. En als degene die deze eenzijdige belangen vertegenwoordigen ook de politieke beslissingen moeten nemen ziet het er niet goed uit. Niet voor de pladijs. En niet voor ons.