Ik weiger… en ik engageer mij.

Column

Ik weiger… en ik engageer mij.

Ik weiger… en ik engageer mij.
Ik weiger… en ik engageer mij.

In deze tijden van maatschappelijke cultuurstrijd loert om elke hoek en voor elk van ons keuze. Vaker wel dan niet komt die keuze neer op een dilemma. Willen we verbreken of verbinden, ons afkeren of ons engageren. Bleri Lleshi maakt hier, in een vlammende column, zijn keuze bekend.

Ik weiger om mijn jongeren probleemjongeren te noemen. Het zijn jongeren die problemen hebben.

Ik weiger om mensen die in armoede zitten te problematiseren. Niet zij maar armoede is het probleem.

Ik weiger om vluchtelingen te dehumaniseren en criminaliseren. Of ze nu politieke of economische vluchtelingen zijn, ze zijn eerst en vooral medemensen op zoek naar een beter leven.

Ik weiger om alleen naar mezelf te kijken. Ik ben geen eiland in de zee maar een deel van vele gemeenschappen en van de wereld.

Ik weiger om seksisme, racisme en elke vorm van onderdrukking te accepteren.

Ik weiger om mij neer te leggen bij het cynisme ook al ben ik ontgoocheld in de politieke klasse.

Ik weiger alle vormen van militarisme. Geen enkele oorlog of conflict zal mijn steun krijgen. Niet omdat ik naïef ben, maar omdat we in oorlog allemaal verliezers zijn.

Ik weiger het discours van de media die bijna uitsluitend negatief nieuws brengen. Er is ook veel positiefs in de wereld.

Ik weiger om te geloven dat de wereld om zeep is.

Ik weiger om de wereld te aanvaarden zoals ze is.

De wereld veranderen

Ik engageer mij voor jongeren, de toekomst van mijn stad en elke plek in de wereld.

Ik engageer mij voor zij die het minder hebben. Binnen mijn mogelijkheden tracht ik iets bij te dragen.

Ik engageer mij voor mensen in nood. Zoals elk van ons hebben ze nood aan solidariteit en zorgzaamheid.

Ik engageer mij voor mensen rondom mij. Ik weet dat hun en mijn geluk ligt in wat we samen delen en mogelijk maken.

Ik engageer mij tegen het seksisme, racisme en elke vorm van onderdrukking door niet te zwijgen en vooral door empathie te tonen.

Ik engageer mij door te politiseren en politici geen carte blanche te geven maar ter verantwoording te roepen.

Ik engageer mij voor een vreedzame wereld want elk van ons heeft recht op vrede.

Ik engageer mij om de wereld te veranderen.

Ik engageer mij voor een liefdevolle, rechtvaardige, gelijke en solidaire wereld.

Tags