Alle dagen feest

Lang leve de politiek!

© Brecht Goris

Walter Zinzen

MO*columnist Walter Zinzen is van mening dat we de afgelopen tijd verwend werden door onze politici. ‘Ze hielden niet op met ons te vermaken en met door de coronacrisis, de overstromingsramp en een hongerstaking heen te huppelen alsof het alle dagen feest was.’

Op 21 juli was het natuurlijk écht feest. Bart De Wever, nooit verlegen voor een originele kwinkslag, koos die dag uit om nog eens het einde van België te bepleiten. Hij wil nu terug naar de situatie van 1815, maar niet helemaal: een hereniging van Vlaanderen en Brussel met Nederland, maar zonder Wallonië.

Sterker nog: hij wil eigenlijk terug naar de zestiende eeuw toen de Noordelijke en de Zuidelijke Nederlanden samen een heel korte tijd de 17 Provinciën vormden. Alle Nederlandstaligen in één enkele staat: hij noemde het een droom die ooit werkelijkheid kan worden.

Dat zal de meeste Nederlandstalige Vlamingen niet echt bekoren. Mogen ze dan niet meer ‘wa is da?’ zeggen als ze ‘Wat is dat?’ bedoelen, of ‘noemen’ als ze ‘heten’ willen zeggen? Mogen de straten nog “blank” staan bij een overstroming en wat te doen met de “witwaspraktijken”? Zijn dat geen uitdrukkingen die een racistische neokoloniale denkwereld verraden?

De historicus De Wever (Bart, niet Bruno) is kennelijk “vergeten” dat de Groot-Nederlandse droom een donkerbruin verleden heeft.

Het zal makkelijker zijn de fiscale systemen van Nederland en Vlaanderen te harmoniseren dan Nederlanders en Vlamingen een gemeenschappelijke taal te laten spreken. Zegt men niet dat Noord en Zuid gescheiden worden door dezelfde taal?

Een grapje, ja. Maar de historicus De Wever (Bart, niet Bruno) is kennelijk “vergeten” dat de Groot-Nederlandse droom een donkerbruin verleden heeft. Het fascistische VNV (Vlaams Nationaal Verbond) en het al even fascistische Verdinaso waren er tijdens de Tweede Wereldoorlog van overtuigd dat dankzij de Duitse bezetter Vlaanderen en Nederland konden worden herenigd onder de naam Dietsland.

Daarom heette het Verdinaso Verbond van Dietsche Nationaal-Solidaristen. Bij het VNV heette de Jeugdafdeling voor meisjes “Dietsche Meisjesscharen” en die voor jongens “Dietsche Blauwvoetvendels”.

De laatste woorden van August Borms, prominent collaborateur, aan de executiepaal waren: ‘Leve Dietsland’, niet ‘Leve Vlaanderen’. Zelfs de brave Jozef Simons schreef – in 1941! – het lied Kempenland, waarvan de eerste zin luidt: ‘Kempenland, aan de Dietsche kroon, wonderfrissche perel’. Het wordt nog steeds gezongen op het Vlaams-Nationaal Zangfeest, in aanwezigheid van de Dietse burgemeester van de wonderfrisse Scheldestad.

Maar de De Wever-droom is natuurlijk van een heel ander allooi dan die van zijn onfrisse voorgangers: die van hem gaat over de fusie van de havens van Antwerpen en Rotterdam. Daar zullen dan weer de natiebazen eens hartelijk om gelachen hebben.

Ondertussen houdt de N-VA zich volop bezig met het Belgische huishouden. De overstromingen nopen Kamerfractieleider Peter De Roover ertoe om een onderzoekscommissie op te starten. Die moet nagaan welke domme beslissingen die luie Walen nu weer genomen hebben.

In het Vlaams parlement roert de N-VA zich niet. In Vlaanderen zijn er immers geen problemen met de waterhuishouding. Hier nemen de ministers en andere N-VA-gezagsdragers alleen maar wijze beslissingen in het belang van de bevolking. Kijk maar naar de weigering van de provincie Vlaams Brabant, met een N-VA-meerderheid, om een vergunning te geven voor de bouw van een gascentrale in Vilvoorde.

Om federaal minister Van der Straeten (Groen) te dwarsbomen, die de centrale nodig heeft om de kernuitstap te realiseren. Dankzij de N-VA zorgt Vlaanderen er in zijn eentje voor dat alle milieu- en klimaatproblemen in een handomdraai worden opgelost. De Nederlanders kunnen niet wachten om zich met ons te verenigen!

Laten we evenwel niet vergeten dat de N-VA niet de enige partij was die om de verkeerde redenen in het nieuws kwam.

Heel ontroerend is ook de ijver waarmee Peter De Roover zich inspant om het parlement te herwaarderen. Je zou hem overschot van gelijk willen geven, want onze parlementaire democratie is er beroerd aan toe. Maar de heer De Roover schijnt te vergeten (ook hij!) dat zijn partij in 2018 de regering deed vallen omdat het parlement met een tweederde meerderheid het VN-migratiepact, het zogenaamde Marrakesh-pact, had goedgekeurd, waar de N-VA niet van gediend was.

Van enig respect voor de volksvertegenwoordiging was toen geen sprake. Integendeel, Groot-Nederlander De Wever wist heel precies te vertellen dat die parlementsbeslissing niet de wil van het volk weerspiegelde. Alsof hij een combinatie was van Marine Le Pen en Matteo Salvini. Die weten ook altijd beter dan om het even wie wat het volk (niet) wil. Heel af en toe dromen ook zij van een terugkeer naar oude grenzen …

Laten we evenwel niet vergeten dat de N-VA niet de enige partij was die om de verkeerde redenen in het nieuws kwam. Een stevige duit in het zakje deed onze liberale premier De Croo. Niet alleen steunde hij – althans in het openbaar – staatssecretaris Mahdi (zullen we hem de hardvochtige noemen?), ook hij noemde de hongerstaking chantage.

Chantage? Als mensen hun leven op het spel zetten, is het dan niet schandelijk hun actie weg te zetten als chantage? Zelfs Theo Francken liet zich op een bepaald ogenblik het woord “wanhoop” ontvallen. Wanhoop, inderdaad, van mensen die niet van het OCMW willen profiteren zoals de rechtse goegemeente nog steeds voorhoudt te geloven, maar die in het wit een baan willen uitoefenen waarmee ze zichzelf en hun gezin kunnen onderhouden.

Boven het bed van iedere hongerstaker in de Begijnhofkerk hing een bordje met hun naam en beroep. Ja, hun beroep. Dat oefenen ze “illegaal” uit, voor een hongerloon van vijf of zelfs drie euro per uur.

Maar premier De Croo ziet alleen maar chantage, waar de regering niet kon op in gaan. Wel hoopte hij dat de hongerstakers geen blijvende lichamelijke schade zouden ondervinden, want als dat toch zo zou zijn dan ‘draagt iedereen die de voorbije weken de hongerstakers heeft aangemoedigd, valse hoop heeft gegeven of niet-objectieve informatie verstrekt, hiervoor een verpletterende verantwoordelijkheid’.

Annelies Beck van de “neutrale” VRT piepte dit deuntje letterlijk na in wat een vraag moest voorstellen.

Dat zei onze (onze?) eerste minister letterlijk. Nee, niet Sammy Mahdi, niet de regering, niet de Vlaamse regeringspartijen zijn verantwoordelijk, maar allen die de eisen van de hongerstakers ondersteunden. Heel veel eenvoudige mensen, die de behandeling van de zgn. “illegalen” onmenselijk, onbarmhartig en onchristelijk vinden en daartegen in opstand komen: dát zijn de deugnieten! En natuurlijk vooral de PS en Ecolo, die het aangedurfd hadden met ontslag te dreigen als een hongerstaker zou komen te overlijden.

Het land in een politieke crisis storten in volle rampentijd, hoe durfden ze! Annelies Beck van de “neutrale” VRT piepte dit deuntje letterlijk na in wat een vraag moest voorstellen aan Open VLD-voorzitter Lachaert. Vragen over de hardvochtige houding van hemzelf en zijn Vlaamse coalitiegenoten ontbraken ten enenmale.

Blijf op de hoogte

Schrijf je in op onze nieuwsbrieven en blijf op de hoogte van het mondiale nieuws
Niemand, letterlijk niemand, heb ik in het toekomstige Dietsland begrip horen opbrengen voor de PS en Ecolo. Niemand die begreep dat die partijen niet mee verantwoordelijk wilden zijn voor het verlies van een mensenleven. Niemand, althans niet in de politiek, die voor mededogen en rechtvaardigheid pleitte. Behalve Groen, een beetje.

Maar niet Vooruit. Geen solidariteit met de Franstalige geestesgenoten. Pal achter Sammy Mahdi, samen met de Vlaamse coalitiegenoten CD&V en Open VLD. Voorzitter Rousseau beschuldigde extreemlinks er zelfs van de hongerstaking te hebben georganiseerd.

Niet iedereen in de partij was daar even gelukkig mee. Dat Karl Van den Broeck op Apache concludeerde dat de rechterzijde er nu een partij bij had, kwam hard aan. Had hij ongelijk? Laten we ’t hopen.

Maak MO* mee mogelijk.

Word proMO* net als 2819   andere lezers en maak MO* mee mogelijk. Zo blijven al onze verhalen gratis online beschikbaar voor iédereen.

Ik word proMO*    Ik doe liever een gift

Over de auteur