Dossier Circus is leren leven

Een uitwisseling tussen de circusschool in Molenbeek en de circusschool uit Ramallah levert rijke inzichten op over het leven in de twee samenlevingen. ‘Circus is een sociaal rolmodel voor samenleven: we zijn allemaal anders, maar dat kan een sterkte en iets moois zijn. Bij beide scholen is “circus voor iedereen” dan ook de insteek voor de werking.’ Onverwachte verhalen en verrassende perspectieven uit steden die worstelen met hun negatieve imago’s.