Dossier De Mapuche in Chili

De Mapuche zijn een inheems volk uit het zuiden van Chili en Argentinië. In Chili eisen ze hun oorspronkelijke territorium op, wat al jaren leidt tot spanningen en geweld. Ze zijn in conflict met de overheid, multinationals en grootgrondbezitters.

Begin mei demonstreerden Mapuche uit Nederland, België, Frankrijk en Duitsland aan het Internationaal Gerechtshof in Den Haag. Bolivia klaagt er Chili aan en eist opnieuw toegang tot de Stille Oceaan, waarop Chili vraagt om de vredesverdragen van 1904 te respecteren. Een kans voor de Mapuche in Europa om Chili er meteen ook op te wijzen dat ze zelf enkele verdragen in de wind slaan, met name de VN-Verklaring over de Rechten van de Inheemse Volken.

Journaliste Kaja Verbeke trok voor MO* naar Chili en bezocht er verschillende Mapuche gemeenschappen, maakte traditionele ceremonies mee en luisterde ook naar de tegenpartij. Ze filmde er tevens de documentaire ‘Marichiweu Compadre’, die op 30 mei wordt vertoond op Canvas.

Verbeke werkt ook aan een langere versie van haar documentaire en zoekt steun via crowdfunding.

Ook in België en Nederland bestaat er een grote community die zich verdiept in de strijd van de Mapuche. De maker van dit schilderij, Novo Art, woont in Haarlem.