Dossier Dissidente auteurs

Schrijvers weten hoe hard de klap van de macht kan zijn als het gebruikte beeld, de ingetikte mening of de vastgestelde werkelijkheid niet overeenkomt met de waarheid zoals ze per decreet uitgevaardigd wordt.
© illustratie: Fatinha Ramos