Dossier Door de Chinese bril

De steeds machtigere positie in de internationale gemeenschap dwingt China ertoe meer mee te beslissen over het verloop van de wereldpolitiek. Omdat de Chinese kijk op het wereldtoneel dikwijls afwijkt van onze westerse blik, neemt MO* deze zomer de internationale berichtgeving in de Chinese media onder de loep in de reeks ‘Door de Chinese bril’.

De Chinese kranten hebben samen een oplage van bijna 100 miljoen exemplaren en hebben daarmee een grote invloed op de Chinese publieke opinie. Maar omdat de invloed van de Chinese overheid op de gedrukte media nog steeds zeer groot is, bekijken we ook wat er geschreven wordt op blogs en op de weibo’s, de populaire Chinese varianten van Twitter.