Dossier Grenzen aan Braziliaanse groei

Het Braziliaanse wonder stoot op zijn grenzen. De sociale politiek volstaat niet om de onhoudbare ongelijkheid en het stedelijke geweld aan te pakken. Investeren in de jeugd, in opvoeding en onderwijs en in plattelandsontwikkeling kan Brazilië op weg helpen naar een meer duurzame toekomst. MO* sprak in het noordoosten van Brazilië met experts en plattelandsjongeren, die hun eigen video’s maakten.