Dossier Grenzen aan Braziliaanse groei

Het Braziliaanse wonder stoot op zijn grenzen. De sociale politiek volstaat niet om de onhoudbare ongelijkheid en het stedelijke geweld aan te pakken. Investeren in de jeugd, in opvoeding en onderwijs en in plattelandsontwikkeling kan Brazilië op weg helpen naar een meer duurzame toekomst. MO* sprak in het noordoosten van Brazilië met experts en plattelandsjongeren, die hun eigen video’s maakten.

wo 15/07
© Alma De Walsche
Het Braziliaanse noordoosten zonder babassubomen is zoals Frankrijk zonder eiken bossen. De babassunoot is alles voor deze bewoners: economie en politiek, eten en drinken, cultuur en traditie. En vooral, de babassu’s zijn een vrouwenzaak. Vandaag staat deze rijke traditie echter onder druk. Jongeren als Aliça doen er alles aan om de babassucultuur en de toekomstpersectieven op het platteland nieuw leven in te blazen.
di 14/07
© Alma De Walsche
De Braziliaanse steden barsten uit hun voegen terwijl het platteland leeg is en nog verder leeg loopt. De alternatieve landbouwscholen willen daar wat aan doen. Het netwerk van Alternatief Onderwijs voor Landbouwfamilies willen jongeren op het platteland houden en er samen met hen een nieuw toekomstperspectief creëren voor het leven op het land. Een heruitgave van Paulo Freire’s “Pedagogie van de Onderdrukten” anno 2015. 
ma 13/07
© Alma De Walsche
Piaui, in het Noordoosten van Brazilië, is ondanks de overvloedige overheidsprogramma’s, de armste deelstaat van het land. Zowel de mensen als de planten en de dieren die hier overleven, beschikken over een speciale veerkracht om droogte, warmte en verlatenheid te doorstaan. Dit platteland weer leefbaar maken kan een uitweg zijn voor de talrijke problemen die zich in Brazilië’s megasteden ophopen.