Dossier

Nieuwe spelers, zelfde (machts)spel

In het zomernummer van MO*magazine onderzoeken we de verschuivende machtsverhoudingen in de wereld. Evolueren we naar een multipolaire wereldorde? Wat betekent dit voor de samenwerking in de wereld?