11.11.11

Extra

11.11.11

11.11.11
11.11.11

09 augustus 2011

MO*magazine en de website MO.be worden uitgegeven door Wereldmediahuis vzw. 11.11.11 is een van de leden van Wereldmediahuis vzw.

Wie is 11.11.11?

11.11.11 is de koepel van internationale solidariteit. Wij willen uitbuiting de wereld uit. Iedereen – waar ook ter wereld — heeft recht op een menswaardig bestaan. Daarom moeten macht en middelen eerlijker worden verdeeld. 11.11.11 richt de blik dan ook op de wereld en stelt het huidige systeem in vraag. Een rechtvaardige wereld voor mens en natuur bekomen we enkel als we samen druk zetten. 11.11.11 brengt daarom mensen, groepen en organisaties bijeen om die verandering te realiseren: lidorganisaties, partnerorganisatie, activisten en meer dan twintigduizend vrijwilligers.

11.11.11 steunt MO* omdat…

Als 11.11.11 hebben we MO* mee opgericht omdat we vinden dat er in een globaliserende wereld niet genoeg aandacht kan zijn voor de noord-zuidthema’s. Met MO* is een onafhankelijk tijdschrift op de markt gekomen dat de complexe problematiek van deze thema’s behandelt met diepgravende journalistiek. Een blad dat aan de lezer de noodzakelijke duiding geeft met achtergrondstukken en dossiers waarvoor in andere media vaak geen plaats is.

Contact

Vlasfabriekstraat 11
1060 Brussel (Sint-Gillis)
Tel: 02/536 11 11
Fax: 02/536 19 10
info@11.be
www.11.be
Rekeningnummer: 000-0000011-11