Klimaatactivisten bezetten landingsbaan in coronatijden

#SavePeopleNotPlanes: steun voor de luchtvaartsector enkel onder strikte voorwaarden

Klimaatactivisten bezetten landingsbaan in coronatijden

Klimaatactivisten bezetten landingsbaan in coronatijden
Klimaatactivisten bezetten landingsbaan in coronatijden

Toby Lauwerier, Peter Paul Vossepoel

07 april 2020

Ook klimaatactivisten zoeken hun weg om hun stem te laten horen in deze coronatijden. Ze kozen voor een virtuele bezetting van de landingsbaan van een luchthaven om overheden op te roepen de luchtvaartmaatschappijen enkel te steunen onder strikte voorwaarden.

Klimaatactivisten bezetten een virtuele luchthaven.

Beeld van de actie op Second Life

Klimaatactivisten bezetten op 6 april de landingsbaan van een luchthaven. Omdat ook zij zich aan de maatregelen van social distancing houden, kozen ze voor een virtuele bezetting. De actie vond immers plaats op de luchthaven van het tropische Eden Resort in de online omgeving van Second Life. Met deze daad van virtuele burgerlijke ongehoorzaamheid willen de actievoerders overheden oproepen om  tijdens en na deze coronacrisis de luchtvaartmaatschappijen enkel steun te verlenen onder strikte voorwaarden.

Onmiddellijk na het uitbreken van de wereldwijde coronacrisis was de luchtvaartindustrie er als de kippen bij om overheidssteun te vragen. Alleen al in ons eigen land vroegen Brussel Airlines 290 miljoen euro en TUI FLY 250 miljoen euro. De reddingsplannen zullen gefinancierd moeten worden met belastinggeld, en dat terwijl het juist de luchtvaartsector was die zich de afgelopen jaren telkens opnieuw sterk verzette tegen elke poging om paal en perk te stellen aan de oneerlijke belastingvrijstellingen.

Bovendien weigerde de sector om een substantiële bijdrage te leveren aan de wereldwijde beperking van de CO2-uitstoot - met een significante vermindering van het vliegverkeer als één van de noodzakelijk te nemen maatregelen.

Met de virtuele bezetting van de landingsbaan leggen de actievoerders drie duidelijke eisen aan overheden wereldwijd op tafel:

  1. “Eerst de mensen!”: financiële steun moet bestemd worden voor de sociale bescherming van getroffen werknemers en niet voor directiecomités of aandeelhouders.

  2. Een rechtvaardige transitie - naar een klimaatveilige mobiliteit:  absolute emissiereductie door de luchtvaart in lijn met de mondiale klimaatdoelstelling om de temperatuurstijging te beperken tot 1,5 graden, systeembrede verandering van transport en vervoer, beschikbaar maken van de reële mogelijkheden voor werknemers om naar andere sectoren over te stappen.

  3. “Geen belasting? Geen steun!”: geen belastingvrijstellingen meer maar in de plaats daarvan kerosinebelasting en progressief toenemende belastingen voor veelvliegers.

De actievoerders menen dat de huidige onverwachte pauze in de luchtvaart unieke opportuniteiten biedt om de toekomst te herdenken. Het momentum is aangebroken om werk te maken van een meer klimaatvriendelijk vervoerssysteem, dat bovendien meer bestand is tegen toekomstige crisissen.

De initiatiefnemers van deze virtuele luchthavenactie zijn de mensen achter Zomer Zonder Vliegen, een bewustmakingscampagne over de klimaatimpact van vliegreizen. Ze worden vergezeld door een aantal mensen van Stay Grounded, een internationale netwerkorganisatie van luchtvaartactivisten en burgerbewegingen.

De drie eisen van de actievoerders maken ook het onderwerp uit van een open brief, gericht aan regeringen wereldwijd, die Stay Grounded publiceerde en waarvan Zomer Zonder Vliegen medeondertekenaar is. Via deze petitie kunnen ook individuen over de hele wereld medeondertekenaar worden van de open brief.

Toby Lauwerier en Peter Paul Vossepoel zijn actief bij Zomer Zonder Vliegen.