Altijd gelijk

Extra

Altijd gelijk

Altijd gelijk
Altijd gelijk

‘Wij, een Berber en een Jood, vinden dat het Nederlandse politieke landschap moerassige vormen begint aan te nemen, en dat het politiek debat wordt gedomineerd door standpunten die eenzijdig en ongenuanceerd zijn, humorloos worden gebracht en ieder gevoel voor relativering en zelfspot ontberen.’

Met die woorden openen Khalid Boudou en Oscar Van Gelderen hun pamflet Wij hebben altijd gelijk, waarin ze pleiten voor meer stilte in de media en voor rust onder de opiniemakers. ‘Het volk hoeft niet eens zijn excuses aan te bieden, integendeel, de camera’s willen meer, meer, meer. Wij durven wel te stellen dat de massamedia heel wat hooligans opgeleverd hebben.’(blz. 34)
‘Het zijn verwarrende, onrustige en vooral onzekere tijden’, schrijven ze op bladzijde 70. ‘Gun iedereen de tijd en ruimte om te zoeken naar een nieuwe vorm. Hopelijk is dat er een waarin de humor en de lach de boventoon voeren.’
Daarmee kunnen we het helemaal eens zijn. Bij de vervolgoproep zijn meer vraagtekens te plaatsen: ‘Laat iedereen zich even een tijdje gedeisd houden en gewoon zijn werk doen. De politicus maakt beleid, de filmmaker maakt films, de bakker bakt brood, de krantenmakers maken kranten, de weblogs bloggen en de welzijnswerker houdt zijn sjoelavondjes in de achterstandswijk.’
Geplaatst in de oververhitte Nederlandse opiniecontext is die oproep echter wel begrijpelijk. En gezien vanuit de behoefte aan meer in plaats van minder sociale samenhang, zelfs verdedigbaar. Overigens is het veelbetekenend dat “de Berber en de Jood” een pamflet van zeventig bladzijden nodig hebben om stilte in de zaal te vragen. Daarmee geven ze meteen aan dat die rust niet totaal moet zijn en zeker niet ingegeven door mateloos respect voor de status quo –die in Nederland trouwens zo stabiel is als de Vliengende Hollander in de Efteling.
Wij hebben altijd gelijk door Khalid Boudou & Oscar Van Gelderen is uitgegeven door Querido. 70 blzn. ISBN 978 90 214 3507 7