België is creatieve hot-spot volgens Europese Commissie

België is creatieve hot-spot volgens Europese Commissie

België is creatieve hot-spot volgens Europese Commissie
België is creatieve hot-spot volgens Europese Commissie

Olivier Beys

28 november 2014

De Europe Commissie onder leiding van de fel geplaagde Jean-Claude Juncker presenteerde deze week een investeringsplan om nieuw leven in de Europese Economie te blazen. In weerwil van de doemberichten in onze nationale kranten, lijkt de Commissie optimistisch wat betreft het investeringspotentieel voor België.

De Commissie besluit in een beknopte analyse dat België een historische achterstand heeft opgelopen inzake publieke investeringen. Het is een erfenis van het malgoverno van de Belgische politiek uit de jaren ‘77-‘81 waar de vergalopperende schuldenberg en het daaropvolgende austeriteitsbeleid het gevolg van was.

Sinds ‘81 is het percentage aan publieke investeringen teruggevallen van 5% tot 1,6% van het BBP, wat ons land een van de slechtste leerlingen in Europa maakt. Bovendien contrasteert het fel met Nederland bijvoorbeeld, dat de voorbije decennia stabiel rond de 3% schommelt.

Elk nadeel heeft z’n voordeel

Volgens de Commissie kijkt België aan tegen enorme uitdagingen, maar heeft het dus een waaier aan opportuniteiten voor investeringen in basisinfrastructuur, denk aan schoolgebouwen en mobiliteitsknooppunten. Verder ziet de Commissie wel brood in investeringen in energie-infrastructuur en interconnectoren, bijvoorbeeld met Nederland dat met een enorm energie-overschot kampt. Tot slot ziet ze veel heil in de snelgroeiende sector van groene of hernieuwbare energietechnologie.

“In the transition to an innovation-driven economy, Belgium also has ample scope to become a hot-spot for creative industries.”

Ze schuwt daarbij de mooie woorden niet. Ons land heeft effectief heel wat troeven, wat doemdenkers zoals Jonathan Holslag ook mogen beweren. Hooggeschoolde en meertalige werknemers, innovatiecentra in de farmaceutische en biotechnologie, en niet te vergeten_

“The country is renowned for its young, trend-setting designers, its longstanding manufacturing know-how and high quality standards.”

10730941_10154861024135527_1264857244712307720_n

Kritiek

Juncker en zijn Commissie geven met hun plan, dat 315 miljard euro aan investeringen moet opleveren, impliciet toe dat het eendimensionale austeriteitsbeleid van hun voorganger Barroso onvoldoende is gebleken om het vertrouwen binnen Europa te herstellen. Op zijn beurt krijgt Juncker echter kritiek.

Onder meer de Europese Groenen vinden het bedrag onvoldoende — en bovendien onvoldoende duurzaam. Bovendien wil Juncker tot 315 miljard komen via het hefboomeffect van € 5 miljard van de Europese Investeringsbank (EIB), aangevuld met 16 miljard aan eerder toegezegde fondsen. Dat komt neer op een hefboom maal 15, wat volstrekt onrealistisch wordt geacht.

De Groenen stellen daarom een alternatief plan voor, net zoals de Liberalen en de Socialisten. Wat zij allemaal gemeen hebben is de ambitie om tot 700 à 800 miljard euro aan investeringsmiddelen bijeen te sprokkelen. Ook lijkt iedereen het over eens te zijn dat het voorstel van Juncker weliswaar een goedbedoelde poging is, maar zwaar onvoldoende blijft om de Europese tanker op een goede koers te krijgen.

Lachwekkend onvoldoende zelfs, vindt The Economist. Hopelijk discrediteert dit alles niet de lovende woorden over ons land in de hierboven aangehaalde briefing!

Tags