Buen vivir: Komt het goede leven uit Zuid-Amerika?

Extra

MO*paper

Buen vivir: Komt het goede leven uit Zuid-Amerika?

Buen vivir: Komt het goede leven uit Zuid-Amerika?
Buen vivir: Komt het goede leven uit Zuid-Amerika?

Eduardo Gudynas

28 april 2016

Eduardo Gudynas onderzoekt de belangrijkste trends in het discours over Buen Vivir in Zuid-Amerika. "Buen Vivir" of "Vivir Bien" zijn de Spaanse woorden die in Latijns-Amerika gebruikt worden om alternatieven voor ontwikkeling te beschrijven die zich toespitsen op het ‘goede leven’ in de brede zin van het woord.

Sinds 2008 en 2009 staat het begrip Buen Vivir zelfs in de grondwet van Ecuador en Bolivia. Het denken over het begrip is vandaag actueler dan ooit, nu duidelijk blijkt dat ook linkse regeringen in Latijns-Amerika tegen de grenzen van hun ‘extractivistische’ model aanlopen.

Bolivia, Brazilië, Ecuador en Venezuela hebben hun sociale ontwikkeling opgebouwd op een eenzijdige afhankelijkheid van extractieve activiteiten als mijnbouw, industriële landbouw en fossiele brandstoffen. Anno 2016 verkeren zij in grote economische problemen, waardoor ook de sociale programma’s onhoudbaar worden. Hun economisch model blijkt duidelijk zowel economisch, sociaal als ecologisch niet-duurzaam te zijn.

Link

Donwload hier deze MO*paper.

Auteurs als Eduardo Gudynas stellen dat Latijns-Amerika halfweg is gekomen in het zoeken naar alternatieven. Het beleid van Rafael Correa, Evo Morales, Hugo Chavez en anderen was een waardevolle poging, maar heeft het model niet structureel gewijzigd.

Het is dus tijd voor een nieuw model en dat radicaal anders denken wordt gevat in het concept van Buen Vivir – een denkwijze die bovendien gebaseerd is op een ideeëngoed uit de regio zelf.

Volgens Gudynas vormen de vele rijke en veelzijdige interpretaties van Buen Vivir een politiek platform voor de verschillende visies op alternatieve vormen van ontwikkeling. De paradox dat ontwikkeling dood verklaard kan worden en in een volgende stap onmiddellijk gepromoot als de enige weg voorwaarts, zit volgens de auteur diep verankerd in onze moderne cultuur. Daarom moet elk alternatief voor ontwikkeling ook nieuwe wegen tonen om verder te gaan dan de moderne westerse cultuur.

Buen Vivir biedt volgens Gudynas die mogelijkheid.

Download hier deze MO*paper.

Over de auteur

Eduardo Gudynas is onderzoeker aan het Latijns-Amerikaans Centrum voor Sociale Ecologie (CLAES) in Uruguay. Hij schrijft vooral over duurzame ontwikkeling en alternatieve ontwikkelingsmodellen. Dit artikel verscheen in 2011 in het tijdschrift Development. Het artikel werd vertaald door Hanne Van Regemortel.

Over de MO*papers

MO*papers is een serie analyses die uitgegeven wordt door Wereldmediahuis vzw. Elke paper brengt fundamentele informatie over een tendens die de globaliserende wereld bepaalt. MO*papers worden toegankelijk en diepgaand uitgewerkt.

MO*papers worden niet in gedrukte vorm verspreid. Ze zijn gratis downloadbaar op www.MO.be/papers. Bij het verschijnen van een nieuwe paper wordt een korte aankondiging gestuurd naar iedereen die zich registreert op www.MO.be/papers.