Crisiseconomie

Extra

Crisiseconomie

Crisiseconomie
Crisiseconomie

Hele infanterieën van financiële experts worden opgevoerd door media en beleid om hun mening te geven over de huidige financieel-economische crisis, en vooral over de manieren om de neerwaartse trends te keren. De meeste van die experts hebben de voorbije jaren volop meegewerkt aan de financiële luchtbel en zijn dus in het beste geval ongeloofwaardig als ze vandaag doen alsof ze perfect weten hoe de problemen van gisteren opgelost moeten worden.

Dat nadeel kleeft niet aan Nobelprijswinnaar Economie van 2008, Paul Krugman. Samen met landgenoot en collega Nobelprijs Stiglitz heeft hij voortdurend gewaarschuwd tegen de ontsporingen van het casinokapitalisme. Stiglitz leidt een High Level UN Panel dat in juni voorstellen formuleert voor een toekomstgerichte economie, Krugman schijft zijn columns voor de New York Times, doceert, en brengt zo nu en dan een boek uit.
Onlangs verscheen een nieuwe editie van De crisiseconomie, een boek dat Krugman oorspronkelijk publiceerde in 1999 naar aanleiding van de Zuidoost-Aziatische crisis. Hij heeft die studie geactualisserd door ze in de context van de hedendaagse mondiale crisis te plaatsen, maar het feit dat zijn voorstellen van aanpak en zijn pleidooi voor overheidsgeleide regulering teruggaan op een “kleinere” crisis, maken ze net zo interessant.
Hij speculeert namelijk niet over mogelijke snelle heroplevingen, maar werkt op basis van een reëel gebeurd scenario, dat op een aantal plaatsen goed fout werd aangepakt. De lessen die Krugman uit die Aziatische crisis trekt, worden heel zorgvuldig en goed onderbouwd weergegeven, en blijken goede richtsnoeren ook ook de crisis van vandaag te managen.
Krugman denkt niet dat we op weg zijn naar een echte depressie, maar voegt daar op blz. 211 het verontrustende coda aan toe ‘hoewel ik zou willen dat ik daar volledig zeker van was’. Verhelderende lectuur voor wie niet meer wil luisteren naar de gediscrediteerde profeten van gisteren.
De crisiseconomie. Hoe een herhaling van de Grote Depressie kan worden voorkomen door Paul Krugman is uitgegeven door Balans. 221 blzn. ISBN 978 94 6003 021 5