De EU in de wereld

Extra

De EU in de wereld

De EU in de wereld
De EU in de wereld

Als Europa echt zijn positie ten opzichte van andere grootmachten wil vrijwaren, moet het er zelf één worden, schrijft professor Sven Biscop (Egmont Instituut) in 'Europa. Strategie voor een wereldmacht'.

Hij pende het manuscript neer in Beijing, waar hij als gastprofessor les gaf over de EU als internationale actor. Centraal in het boekje staat de Europese Veiligheidsstrategie, waarmee in 2003 de krijtlijnen zijn uitgezet voor een Europees buitenlands beleid. Biscop legt zijn vinger op de lacunes in het document, dat bijvoorbeeld vaag blijft over het gebruik van geweld. Er is ook geen echte consensus over welke soorten militaire operaties de EU kan uitvoeren. Biscop pleit voor een nieuwe strategische oefening om de bestaande Veiligheidsstrategie te vervolledigen, en doet zelf ook een aantal concrete suggesties: de EU moet een standpunt innemen over de uitbreiding van de NAVO, meer aandacht besteden aan Latijns-Amerika en het Noorpoolgebied…
‘De EU als een soort model van vrede en stabiliteit’ is volgens de auteur te beperkt als mondiale ambitie, ‘alsof dat zou volstaan om de anderen tot betere inzichten te brengen. Zo’n houding biedt geen enkele garantie voor de belangen van de EU.’ Strategie voor een wereldmacht is zeker niet Biscops magnum opus, wel een vlot leesbare update over de rol van de EU in de wereld.(kc)

  • ‘Europa. Strategie voor een wereldmacht’ door Sven Biscop is uitgegeven door Academia Press. 112 blzn. ISBN 978 9038216287

Tags