De integrale MO*lezing van Esther Duflo

Extra

De integrale MO*lezing van Esther Duflo

21 december 2011

Op maandag 19 december vond in de Brusselse Beursschouwburg een MO*lezing plaats met de gerenommeerde Franse econome Esther Duflo. Samen met haar collega Abjhijit Banerjee schreef Duflo het boek 'Arm & Kansrijk' (oorspronkelijke titel: Poor Economics), waarin ze aantoont dat heel veel ontwikkelingswerk in de afgelopen tientallen jaren heeft gefaald

Op maandag 19 december vond in de Brusselse Beursschouwburg een MO*lezing plaats met de gerenommeerde Franse econome Esther Duflo. Samen met haar collega Abjhijit Banerjee schreef Duflo het boek ‘Arm & Kansrijk’ (oorspronkelijke titel: Poor Economics), waarin ze aantoont dat heel veel ontwikkelingswerk in de afgelopen tientallen jaren heeft gefaald. Op basis van haar kennis, ervaring en veldonderzoek in onder meer Chili, India, Kenia en Indonesië heeft ze nieuwe aspecten blootgelegd in het gedrag van arme mensen, in hun behoeftes en in de manier waarop (financiële) hulp hun leven beïnvloedt. Deze fundamentele nieuwe inzichten dragen volgens haar bij aan het ontwikkelen van betere strategieën en kunnen de aanzet vormen tot een effectievere mondiale armoedebestrijding.

Esther Duflo studeerde aan de École normale supérieure in Parijs en aan het Massachusetts Institute of Technology (MIT). Zij is hoogleraar armoedebestrijding en ontwikkelingseconomie aan het MIT. Haar werk is vele malen onderscheiden. Ze werd door het magazine Time uitgeroepen als een van de honderd invloedrijkste economen op deze wereld.

Na haar lezing -waarvoor ze speciaal op uitnodiging van MO* naar Brussel kwam- ging Duflo in debat met twee Belgische experts: Peter Moors, directeur-generaal Ontwikkeling in de FOD Buitenlandse Zaken, Ontwikkelingssamenwerking en Buitenlandse Handel, en Bogdan Vanden Berghe, algemeen secretaris van 11.11.11, de koepel van de Vlaamse Noord-Zuidbeweging. MO*journalist John Vandaele was de moderator van deze boeiend avond. Onder de aanwezigen in het publiek was ook kersvers minister van Ontwikkelingssamenwerking Paul Magnette (PS).