De ondergang van de islamitische wereld

Extra

Een prognose

De ondergang van de islamitische wereld

De ondergang van de islamitische wereld
De ondergang van de islamitische wereld

De islam is niet machtig, integendeel. Hij is erg ziek en bevindt zich zowel cultureel als maatschappelijk op de terugtocht. Dat stelt Hamed Abdel-Samad in zijn boek De ondergang van de islamitische wereld. Deze ondergang komt niet alleen door de verstarring van het religieus denken maar ook vanwege de consumptiementaliteit in de islamitische wereld, schrijft de auteur.

Het is duidelijk dat Abdel-Samad  heel erg onder de indruk is van de Verlichting en het humanisme in het Westen. Sommige vaststellingen over de Arabische wereld zullen voor velen zeer herkenbaar zijn. Maar hij springt van de hak op de tak en komt vaak tot voorbarige conclusies. Volgens Hamed Abdel-Samad zijn de economieën in de Arabische wereld bedreigd en dat verscherpt de reeds aanwezige regionale en religieuze conflicten. ‘Dit kan ertoe leiden dat de staat steeds meer aan invloed inboet, wat weer tot de privatisering van het geweld zou kunnen leiden. De burgeroorlogen in Afghanistan, Irak, Algerije, Somalië en Soedan zijn slechts het huiveringwekkende begin daarvan’, schrijft hij.

Abdel-Samad herleidt alles tot de islam. Dat er geen revoluties hebben plaatsgevonden in de Arabische wereld komt door de islam, de soenietische islam wel te verstaan, en door de Arabische cultuur. Natuurlijk komt dit boek uit op een ongelegen moment voor de auteur. De gebeurtenissen in de Arabische wereld spreken hem tegen. Gelukkig geeft Abdel-Samad zelf aan dat zijn boek slechts een persoonlijke analyse is. Een analyse die op zijn zachtst uitgedrukt met een grote korrel zout moet genomen worden.

De ondergang van de islamitische wereld. Een prognose door Hamed Abdel-Samad is uitgegeven door Uitgeverij Contact. 221 blzn. ISBN 9789025436575