De vergeten navel van de wereld

Extra

De vergeten navel van de wereld

De vergeten navel van de wereld
De vergeten navel van de wereld

gg

29 juni 2007

Neen, we gaan hier niet telkens aankondigen wanneer een boek herdrukt wordt. Dat we dat kort toch doen voor Blinde regen. Centraal-Azië in de frontlijn heeft vooral te maken met het feit dat er zo goed als niets verschijnt over deze cruciale regio, en al helemaal niet in het Nederlands.

Bruno de Cordier was overigens zo vriendelijk om voor deze editie de tekst gevoelig uit te breiden en te actualiseren. Blinde regen heeft nu meer aandacht voor de militarisering van de Kaspische regio, de opkomst van Russische multinationals, de rol van de Russische wapenhandel, de opkomst en stagnering van de zogenaamde kleurenrevoluties in Oekraïne en Kirgizstan…
Basisstelling van de Cordier blijft dat de gordel van Centraal-Aziatische ex-Sovjetrepublieken die rond Rusland ligt cruciaal is voor de toekomst van de rest van de wereld. En dat de conflicten van de regio in de eerste plaats economische conflicten zijn, ook al mobiliseren mensen zich rond eerder culturele argumenten.
Blinde regen. Centraal-Azië in de frontlijn door Bruno de Cordier is uitgegeven door Academia Press. 212 blzn. ISBN 978-90-382-1086-5