Dekoloniseer het brein

Extra

Changez! Een onafgesloten koloniaal verleden

Dekoloniseer het brein

Dekoloniseer het brein
Dekoloniseer het brein

Ben De Raes

30 april 2018

Racisme en discriminatie blijven diep geworteld in de samenleving. Black Speaks Back gaat samen met veel andere organisaties in opstand. ‘Zo lang wij allemaal ons eigen denken niet hebben gedekoloniseerd, kan er van de huidige structuur niks gemaakt worden.’

Racisme en discriminatie blijven diep geworteld in de samenleving. Black Speaks Back gaat samen met veel andere organisaties in opstand. ‘Zo lang wij allemaal ons eigen denken niet hebben gedekoloniseerd, kan er van de huidige structuur niks gemaakt worden.’

Een onafgesloten koloniaal verleden leeft voort op verschillende manieren. Black Speaks Back zet zich in om de stem van Afrikaanse Belgen en Nederlanders te doen weergalmen. Olivia U. Rutazibwa, doctoraat in de politieke wetenschappen, zet zich met haar nieuw boek “Het einde van de witte wereld” ook in om dekolonisatie bespreekbaar te maken. Volgens haar moeten we van het idee afstappen dat een Belg alleen maar wit kan zijn.

Ben De Raes: ‘Met redactionele en productionele steun van MO* en Hart boven Hard maken we een reeks van twaalf informatieve en hoopvolle reportages van telkens een kwartier over evenveel prangende sociale en ecologische vraagstukken: van duurzame energie tot werkbaar werk, van wonen tot fiscaliteit en antiracisme. Samen willen deze reportages een landkaart bieden van vele concrete transitie-initiatieven in België: van biologische groenteboeren tot een alternatieve koerierdienst, van decolonize-groepen tot een organisatie die zelf betaalbare woningen bouwt. Hun verhaal wordt ondersteund door het vogelperspectief van experts en is bedoeld voor een breed publiek.’

‘Eén jaar lang, vanaf oktober 2017, wordt elke maand een nieuwe reportage gepost op een nieuw, gratis en online kanaal, alsook door MO* en Hart boven Hard. Iedereen die wil, kan de reportages mee verspreiden.’