Democratie

Extra

Democratie

Democratie
Democratie

Er was een tijd toen ernstige mensen ongestoord konden beweren dat mondialisering en democratisering als tweelingbroers groot werden in de wereld na de Koude Oorlog. Dat was toen.

Vandaag schrijven Eric Clémens en Erwin Jans: ‘De antidemocratische gevolgen van de globalisering kunnen in drie begrippen worden gevat: technocratie, bureaucratie en particratie.’ Over de opkomst van een veelzijdige mondialisering en de erosie van de democratie die daarmee samenhangt, daarover schrijven de twee auteurs zes inhoudelijke essays, waarin ze de stand van zaken proberen te schetsen van de relaties tussen democratie en macht, media, nieuwe technologieën, onderwijs, cultuur en wereldverhoudingen.
Het is geen opbeurend verhaal geworden. Dat heeft met stand der dingen te maken, maar uiteraard ook met het perspectief van de auteurs. Truth is nog steeds in the eye of the beholder. De hoofdstukken in dit cahier zijn telkens geschreven op basis van rondetafeldiscussies met intellectuelen die zich in Brussel ophouden. De “Club van Brussel” noemt het initiatief zich, al is dat wellicht wat hoogmoedig voor een paar mensen die een keer samen praten over een relevant maatschappelijk onderwerp.
Toch slaagden Clémens en Jans erin om binnen het zeer korte bestek van 125 bladzijden zeer lezenswaardige én fundamentele bedenkingen over de democratie neer te schrijven. Vreemd genoeg wordt elk hoofdstuk afgesloten met een lange serie vragen, wat het geheel een onnodig en onvruchtbaar didactische uitstraling geeft. Dit cahier is geen lesmateriaal of een handboek voor basisgroepen, maar een degelijk boek om zelf te lezen en te ondervragen. Schrap de vragen en u houdt een noodzakelijk boekje over.
De democratie ondervragen door Eric Clémens en Erwin Jans is uitgegeven door Uitgeverij Vrijdag. 125 blzn. ISBN 978 94 6001 075 0