Diaspora als nieuwe voortrekkers van ontwikkelingssamenwerking?

Extra

Diaspora als nieuwe voortrekkers van ontwikkelingssamenwerking?

Diaspora als nieuwe voortrekkers van ontwikkelingssamenwerking?
Diaspora als nieuwe voortrekkers van ontwikkelingssamenwerking?

Joris Michielsen (CeMis)

25 maart 2014

Deze MO*paper is een samenvatting van een rapport over een onderzoek dat uitgevoerd werd voor de stad Antwerpen. In 2007 koos Antwerpen ervoor zijn ontwikkelingsbeleid te richten op de landen waarvan een talrijke gemeenschap in de stad woont. De Congolese, de Ghanese en de Marokkaanse gemeenschap zijn het sterkst vertegenwoordigd in Antwerpen.

Met het onderzoek wilde socioloog Joris Michielsen een zicht krijgen op de rol van de diaspora in ontwikkelingssamenwerking en specifiek in de Zuidwerking van de stad Antwerpen. Het is een poging om het innovatieve beleid op het vlak van ontwikkelingssamenwerking, waarbij de stad samenwerkt met de grote migrantengemeenschappen, op systematische wijze te beschrijven.

Link

Download gratis deze MO*paper

Deze paper bevat gegevens over het profiel van de betrokkenen, de motivatie voor hun engagement, hun activiteiten en de wijze waarop zij de samenwerking met de stad en de andere actoren ervaren.

Over de auteur

Joris Michielsen is socioloog en onderzoeker aan het Centrum voor Migratie en Interculturele Studies (CeMis) van de Universiteit Antwerpen. Daar is hij verantwoordelijk voor de academische coördinatie van het Steunpunt Inburgering en Integratie. Contact: joris.michielsen@uantwerpen.be

Over de MO*papers

MO*papers is een serie analyses die uitgegeven wordt door Wereldmediahuis vzw. Elke paper brengt fundamentele informatie over een tendens die de globaliserende wereld bepaalt. MO*papers worden toegankelijk en diepgaand uitgewerkt. MO*papers worden niet in gedrukte vorm verspreid. Ze zijn gratis downloadbaar op www.MO.be/papers. Bij het verschijnen van een nieuwe paper wordt een korte aankondiging gestuurd naar iedereen die zich registreert op www.MO.be/papers.