Dochters van een mindere god

Extra

Dochters van een mindere god

18 november 2013

Daughters of a lesser God final

Solidar, een netwerk van zestig organisaties die meer rechtvaardigheid in Europa en de wereld nastreven, lanceerde vorige week een mondiale campagne om het recht op vereniging te verdedigen. De kortfilm Daughters of a lesser God illustreert het belang van de campagne.

Het recht op vereniging is een basisonderdeel van de universele mensenrechten en voor de voortdurende strijd om die mensenrechten ook effectief te realiseren. De voorbije jaren kwam dat basisrecht echter onder steeds meer druk te staan, stelt Solidar vast. Oppositie en dissidentie worden gecriminaliseerd en dat belet, volgens algemeen secretaris Conny Reuter de strijd voor recht en rechtvaardigheid.

Tijdens een evenement in de Brusselse cinema Aventure waren regisseur Ammar Aziz en de directeur van de Pakistaanse Labor Education Foundation (LEF) te gast om het belang van de campagne toe te lichten. Ze deden dat door twee kortfilms te tonen die ze samen realiseerden. Vooral Daughters of a Lesser God beklijfde, door de sterke cameravoering en de indringende getuigenissen van meisjes en vrouwen die glazen armbanden maken tegen ongelooflijk lage lonen.

Voor een bundel van 350 armbandjes krijgen de arbeidsters 3 Pakistaanse roepies (ongeveer gelijk aan 2 eurocent). Vanuit LEF probeert men de thuiswerkende, onzichtbare arbeidsters te verenigen om op te komen voor betere lonen, en in latere fase voor betere arbeidsomstandigheden, maar dat is uiteraard een moeilijke opdracht. Tijdens een discussie met enkele eigenaars van armbandbedrijfjes, zegt een van die mannen trouwens dat de arbeidsters zo weinig en zo’n slecht werk leveren, dat ze hun karige loon niet eens waard zijn. Het is ‘haram loon’, zegt hij vlakaf.

Een van de basisproblemen waarmee de organisatie te maken krijgt, is het feit dat deze thuiswerkende meisjes en vrouwen niet eens erkend worden als arbeidsters volgens Pakistaans arbeidsrecht. Het is dan ook heel moeilijk om op te komen voor hun recht op het minimumloon, al heeft iedereen die in loonarbeid werkt daar volgens de grondwet recht op. Volgens Mahmood is 74 procent van de Pakistaanse werkende bevolking actief in de informele sector, wat syndicalisering moeilijk maakt.

Khalid Mahmood was ook niet optimistisch over de nieuwe regering van Nawaz Sharif. Volgens hem zijn de hervormingen die Sharif wil doorvoeren nog meer van hetzelfde neoliberale recept dat voordien al toegediend werd. Vorige week kondigde de regering trouwens al aan dertig overheidsbedrijven te privatiseren. Volgens een recent rapport van de Asian Development Bank, zou de regering in totaal ‘65 overheidsbedrijven willen herstructureren, met de bedoeling een groot deel daarvan te privatiseren’. Het gaat onder andere om Pakistan Steel Mills, Pakistan International Airlines en Pakistan Railways. Het probleem daarmee, volgens Khalid Mahmood, is dat privatisering in de feiten zal neerkomen op het verder informaliseren van de arbeid in Pakistan