Duurzaam verkavelen in de Westhoek

Extra

Duurzaam verkavelen in de Westhoek

Duurzaam verkavelen in de Westhoek
Duurzaam verkavelen in de Westhoek

Daan Nicolay

06 oktober 2016

Toen in 2005 er tien hectare bouwgrond vrijkwam in Ieper werd besloten om dit op een zo duurzaam mogelijke manier te gebruiken, in plaats van gewoon te verkavelen. Het resultaat is de nieuwe wijk “De Vloei”, waar duurzaamheid in ecologie, economie, het sociale, mobiliteit, gezondheid en watertoevoer centraal staat. Op deze manier wil het een voorbeeld zijn voor heel Vlaanderen inzake aangepast woonbeleid.

Hein Lapauw, duurzaamheidsambtenaar van de stad Ieper: Het grootste succes van De Vloei vind ik persoonlijk de vooropgestelde ambitienota die we hebben opgesteld. Dat is de handleiding geweest om tot een duurzame wijk te komen. We houden hierin rekening met alles: van het energieverhaal, het groen in de wijk, water in de wijk, verkeersluwheid, tot het sociale karakter van de wijk.

De sociale huisvesting, de private- en de stadsgebouwen worden door elkaar gebouwd in blokken van vier à vijf woningen. Via het beeldkwaliteitsplan zorgen we er voor dat alle gevels er gelijkaardig uitzien, zodat je het verschil niet ziet tussen bijvoorbeeld een huur- en een koopwoning. Zo bewaken we het sociale aspect. Het plan, dat met de steun van de provincie West-Vlaanderen werd opgemaakt in 2008 werd ook goedgekeurd door de eigenaars, die de 10 hectare bezaten.

Het is natuurlijk jammer dat er een nieuwe verkaveling bijkomt. In de Westhoek is niet zo veel bewoning als in de stad, en dit is toch weer een stukje grond dat we verkavelen. Maar we hebben er wel voor gekozen dit zo duurzaam mogelijk te realiseren.

De grootste uitdaging gaat het nakomen van afspraken worden, eens de mensen er wonen. We gaan - voor de eerste keer hier in de streek - werken met tuindelen, of semi-private tuinen. _U kunt tot 16 november voor dit project stemmen op de website van de Grote Prijs Toekomstige Generaties._Zoals bij een trappenhal in een appartementsgebouw wordt dit gecoördineerd door een syndicus. Dat gaat waarschijnlijk wel een uitdaging naar de toekomst toe worden. Maar daar gaan we, zeker in het begin, vanuit de stad ondersteuning bieden.