Een toekomst voor “onze” Congo

Extra

Een toekomst voor “onze” Congo

Een toekomst voor “onze” Congo
Een toekomst voor “onze” Congo

Nadia Nsayi & Pascal Mugaruka

05 september 2017

Bij jong en oud heerst er veel pessimisme over Congo. Om het tij te doen keren zijn radicale ingrepen nodig: een mentale renaissance en een wervende visie op een waardige toekomst voor het Congolese volk. Die ommekeer zal van de Congolezen zelf moeten komen.

© Kris Pannecoucke

De extreme zwakte van de staat heeft van Congo de speelbal gemaakt van geopolitieke en economische belangen, die het volk in een onmenselijke overlevingsmodus dwingen.

© Kris Pannecoucke​

De verwerking van het koloniale verleden speelt een cruciale rol in een toekomstvisie voor Congo. België liet als voormalige koloniale heerser immers niet alleen wegen, gezondheidscentra en scholen na: het scheepte de Congolezen ook op met een bittere psychologische erfenis. De identiteit en de waardigheid van de zwarte raakten door het ‘beschavingswerk’ van de blanke kolonisator zwaar beschadigd. De opstand tegen het koloniale systeem was dan ook een noodzakelijke stap in het emancipatieproces van het Congolese volk.

Het electorale systeem moet ondersteuning krijgen: van sterke media, van organisaties uit het middenveld en van burgerbewegingen die hun leiders interpelleren en over het democratisch proces waken.

Meer dan 55 jaar na de onafhankelijkheid zien we hoe de politieke klasse onder de regimes van Mobutu en de Kabila’s het welzijn van haar volk heeft opgeofferd. Is een waardige toekomst voor Congolezen wel mogelijk? Wij menen van wel. Maar daarvoor moeten de burgers van deze jonge natie bouwen aan een land waarin verzoening met het verleden en tussen burgers onderling vooropstaan. Een vernieuwend politiek leiderschap moet er een zijn dat de diepgewortelde corruptie bestrijdt en gerechtigheid nastreeft. Geloofwaardige verkiezingen op lokaal tot nationaal niveau kunnen nieuwe leiders aan de macht brengen, maar het electorale systeem zelf moet ondersteuning krijgen: van sterke media, van organisaties uit het middenveld en van burgerbewegingen die hun leiders interpelleren en over het democratisch proces waken.

Wij geloven dat Congo vooruit kan. Het land kan zich ontwikkelen op voorwaarde dat Congolezen zich bewust worden van de permanente crisis in hun land en dat zij hun Afrikaanse waardigheid, hun vaderlandsliefde en hun zelfvertrouwen terugvinden. Politieke leiders, opiniemakers en kunstenaars moeten het volk informeren, inspireren en mobiliseren voor een ‘Congolese droom’. Er is behoefte aan een nieuw geëngageerd burgerschap, vooral bij de jonge bevolking. Hoe realiseer je dat? Door het onderwijssysteem aan te passen aan de noden van het land, door media en politieke partijen te professionaliseren en door populaire kerken te hervormen tot instituten die emanciperen.

Bouwen aan een beter Congo is gebaat bij een gezond partnerschap met de internationale gemeenschap.

Bouwen aan een beter Congo is gebaat bij een gezond partnerschap met de internationale gemeenschap. De extreme zwakte van de staat heeft van Congo de speelbal gemaakt van geopolitieke en economische belangen, die het volk in een onmenselijke overlevingsmodus dwingen. Internationale organisaties en landen zoals België, de Verenigde Staten en China kunnen een ondersteunende rol spelen. Maar uiteindelijk moeten de Congolese leiders, met de erkenning van het volk, het ontwikkelingsproces aansturen. Zij moeten investeren in goed functionerende instellingen: administratie, leger, politie en justitie.

Alleen een sterke toekomstvisie en behoorlijk bestuur in een stabiel politiek en veiligheidskader zullen de economische vooruitgang, sociaal welzijn en culturele heropleving bevorderen. Niet alleen in Congo, maar ook in de rest van Afrika. Want een waardige toekomst voor het continent begint in het hart van Afrika: in ‘onze’ Congo.

Nadia Nsayi is beleidsmedewerker bij de ngo Broederlijk Delen en de vredesbeweging Pax Christi Vlaanderen en Pascal Mugaruka is directeur bij de jongerenbeweging Africa Reconciled in Goma, Oost-Congo. Ze schreven op verzoek van MO* een programmatische tekst over de toekomst van hun geboorteland.

__Dit artikel werd geschreven voor het herfstnummer van MO*magazine. Voor slechts €28 kan u hier een jaarabonnement nemen!