Een wankel krot

Extra

Een wankel krot

gg

29 november 2006

In de portieken, steegjes en gymzalen van Europa wordt een radicale verwerping van de heersende elite bijeengebroed. Dat is niet nieuw, het is integendeel deel van onze Europese traditie en identiteit. Van Maarten Luther over Karl Marx tot Ulrike Meinhof: de unieke dynamiek van de Europese beschaving heeft altijd extremisme voortgebracht en wellicht zelfs nodig gehad.

Vandaag komt dat extremisme uit de hoek van de islamisten. En uiteraard roept het radicalisme en zeker het -vaak zinloze- geweld dat samenhangt met die politieke stroming een golf van weerleggingen op. Fouad Laraoui voegt zijn stem bij het koor dat het islamisme verwerpt. Hij beweert in zijn voorwoord dat zijn boek bedoeld is om de ontwortelde jongens bij de hand te nemen en hen te laten zien dat het huis van het islamisme ‘een wankel krot is, niet erg stevig, belachelijk krap’.
Het zou me sterk verwonderen dat ook maar één jongen die zich aangesproken voelt door het islamisme van gedachten zou veranderen door dit boek. Daarvoor is het te zelfzeker, te eenzijdig negatief over het islamisme én te verward. Dat is best jammer, want de basisgedachte van Laraoui is bijzonder waardevol: het geloof is rationeel niet te verdedigen of te vatten -wat het totaal ongeschikt maakt als basis voor een politiek programma- daarom moet het juist de ruimte krijgen om zijn religieuze rol te spelen.
Laraoui chargeert te sterk om de islamisten aan te spreken en laat misschien te veel ruimte voor geloof om de tegenstanders van het islamisme te charmeren. Dat is voldoende reden om het boek aan te raden aan iedereen die van een intellectuele uitdaging houdt. 
Over het islamisme. Een persoonlijke weerlegging door Fouad Laraoui is uitgegeven door De Geus. 189 blzn. ISBN 90-445-0852-0