Eindejaarstip: ontdek het coöperatieve in jezelf

Blog

Duurzaam & sociaal

Eindejaarstip: ontdek het coöperatieve in jezelf

Eindejaarstip: ontdek het coöperatieve in jezelf
Eindejaarstip: ontdek het coöperatieve in jezelf

Tijdens dit eindejaar worden we weer omgeven door eindejaarslijstjes, jaaroverzichten en vooruitblikken. Ook op de sociale media worden we binnen getrokken in het persoonlijke jaaroverzicht van ‘Jan &  Leen’ met hun mening over ‘economie’ en ‘de politiek’. Ik voel me vaak overladen door die bom van informatie die op me afkomt. De ‘economie’ en de ‘politiek’ vormen een systeem waar ik geen vat op krijg. Ik voel me vaker slachtoffer van dan deelgenoot aan dit systeem. Aan de andere kant wil ik wel bijdragen aan een duurzame en rechtvaardige verandering van dit systeem.

Ars Electronica (CC BY-NC-ND 2.0)

Ars Electronica (CC BY-NC-ND 2.0)​

Ik wil betrokken zijn bij wat er rond mij gebeurt en mijn verantwoordelijkheid opnemen als radertje binnen een groter geheel. Als burger van deze samenleving zijn er verschillende hefbomen om volwaardig te participeren en zo de toekomst mee vorm te geven. Veel burgers delen de gemeenschappelijke behoefte om zaken anders aan te pakken. Als je dit samen organiseert kan je spreken van coöperatief ondernemen.

Veel burgers delen de gemeenschappelijke behoefte om zaken anders aan te pakken. Als je dit samen organiseert kan je spreken van coöperatief ondernemen.

Iedere dag hebben we het voorrecht om keuzes te maken. Van kleine zaken zoals waar ik mijn inkopen doe of hoe ik mij zal verplaatsen tot het kleuren van een bolletje in het stemhok. Laat ons deze alvast meenemen in onze goede voornemens voor komend jaar.

In tijden van #fakenews is correcte informatie van belang om een juiste keuze te kunnen maken.

Erkende coöperaties aanvaarden via de ICA-principes de opdracht om hun coöperanten en ruimere omgeving te informeren en te vormen om juiste keuzes te kunnen maken.

Door deel te worden van een lokale energiecoöperatie krijg ik grip op de herkomst van mijn energie, beslis ik mee over duurzame investeringen en garanderen we samen een faire energieprijs.

Door je aan te sluiten bij een CSA-boerderij of een stadsboerderij zorg je mee voor lokale en duurzame voeding met een eerlijk loon voor de boer. Als werknemer of zelfstandige kun je een coöperatie starten om samen te werken rond bepaalde aspecten van je werk.

Er bestaan mooie voorbeelden in bijvoorbeeld de sector van de thuisverpleging,de communicatiesector en de bouwsector. Via welke hefbomen kunnen wij als burger mee impact hebben?

1. Geld als hefboom

Geld is een afspraak tussen mensen. Een middel om economische activiteit mogelijk te maken. Ons financieel systeem is zo georganiseerd dat het ongelijkheid en milieuvervuiling in de hand werkt. Als burger kunnen kunnen we zelf beslissen wat we met ons geld aanvangen. Je kunt kiezen voor een duurzame bank of een deel van je spaargeld investeren in een duurzame coöperatie. Zo biedt het niet enkel een meerwaarde voor anonieme aandeelhouders, maar ook voor bv. de werknemers, de klanten en de samenleving in het algemeen. Kies voor een lokale coöperatie of buurtwinkel om je inkopen te doen en neem stroom af van een lokale energiecoöperatie in plaats van te betalen voor een toploon van een Franse energiereus. Ontdek meer over deze hefboom via de campagne ‘Move Your Money’ van Fairfin.

2. Controle als hefboom

Door de keuze te maken om coöperant te worden krijg ik controle over mijn omgeving en over de gevolgen van beslissingen die genomen worden. Dit in tegenstelling tot een éénmalige gift aan een goed doel waarbij ik mezelf wel een goed gevoel kan geven, maar voor mij ik vaak het gevoel van een druppel op een hete plaat te vaak doorweegt.

Erkende coöperaties zijn democratische organisaties, gecontroleerd door hun coöperanten. Iedere coöperant wordt uitgenodigd om mee te beslissen. De leden van de coöperatie staan op voet van gelijkheid. Iedereen kan mee beslissen, onafhankelijk van hoeveel aandelen ze hebben. Dit is een mooie hefboom om ook mensen die minder kapitaalkrachtig zijn volwaardig deelgenoot te maken. Meer info over de democratische controle door de leden vind je op de website van het ICA-kompas.

3. Samenwerking als hefboom

Als ‘kleine’ burger heb ik weinig invloed op wat er rond mij beslist wordt, dat gevoel wordt ons vaak aangepraat. Maar vele kleintjes maken een groot. Samen kunnen we lokale en bovenlokale uitdagingen duurzaam aanpakken.

Als ‘kleine’ burger heb ik weinig invloed op wat er rond mij beslist wordt, dat gevoel wordt ons vaak aangepraat. Maar vele kleintjes maken een groot.

In een coöperatie leer je samen beslissingen nemen en hiervoor verantwoordelijkheid te nemen. Je leert de kwaliteiten die nodig zijn om in netwerk - en niet in permanente concurrentie - te werken en te leven. Het  aanleren van vergadermethoden en overlegtechnieken     creëert     het fundament voor wat democratie    betekent. Ook kansengroepen kunnen hier volwaardig betrokken worden. Van nature werken coöperaties liever en beter samen met andere coöperaties, eerder dan met andere vennootschapsvormen. Dit heeft alles te maken met de finaliteit van coöperatief ondernemen waar niet het maken van winst een doel is. Ontdek hier meer over deze hefboom.

Onder het motto: “Samen, duurzaam en dichtbij” is de coöperatie volgens mij een geschikt ondernemingsmodel om oplossingen te voorzien voor gemeenschappelijke en maatschappelijke problemen. Coöperaties spelen dan ook een belangrijke pioniersrol in het transitieproces naar een echt innovatieve, duurzame en sociaal warme samenleving. Ik nodig je alvast uit om jouw ‘coöperatieve ik’ te zoeken en ook het ‘coöperatieve deel’ in de andere te ontdekken via deze test op de nieuwe site van Coopkracht!

Nog op zoek naar een duurzaam geschenk voor onder de kerstboom? Geef een aandeel van één van deze mooie coöperaties cadeau en bouw zo mee aan een warm en duurzaam Vlaanderen!