Fietsers en voetgangers ondertekenen samen Manifesto in Antwerpen

Fietsers en voetgangers ondertekenen samen Manifesto in Antwerpen

Fietsers en voetgangers ondertekenen samen Manifesto in Antwerpen
Fietsers en voetgangers ondertekenen samen Manifesto in Antwerpen

Niel Staes

25 september 2015

“De Veilig Verkeer campagne heeft de actieve weggebruiker — zacht uitgedrukt — niet onberoerd gelaten.”

— Organisator Nathan Van Hoeck

De ‘Critical Mass Bike Ride’ is een wereldwijde beweging voor meer fietsvriendelijke steden. In Antwerpen heeft deze al geruime tijd een voet aan de grond en sinds kort is er ook in Gent een maandelijkse fietstocht. De Antwerpse editie staat steeds in teken van een bepaald thema. Klassiek komt in september heel vaak veilig fietsen naar school aan bod, maar deze keer was vooral de Antwerpse verkeersveiligheidscampagne kop van jut.

“De stedelijke verkeerscampagne sprak namelijk zowel fietsers als voetgangers aan op hun vermeende misstappen in het verkeer. Nu zijn fietsers en voetgangers bij uitstek weggebruikers die bewegen op eigen kracht én op mensenmaat.”, aldus de organisatoren. “Voetgangers en fietsers zijn actieve, sociale weggebruikers en daarom geen concurrenten maar partners in het verkeer.”

Om dit krachtig bondgenootschap in de verf te zetten ondertekenden fietsers en voetgangers, inclusief de Fietsersbond en de Voetgangersbeweging, samen een “Manifesto van de actieve en sociale weggebruiker” opgesteld met 10 feiten en dromen voor Antwerpen.


MANIFESTO van de actieve en sociale weggebruiker

  1. Elk verkeersslachtoffer is er één te veel. De enige aanvaardbare ambitie is nul doden en gewonden op onze wegen.

  2. Een moderne stad maakt duidelijke mobiliteitskeuzes. Een sociale, leefbare stad kiest daarbij in de eerste plaats voor een infrastructuur op maat van voetgangers en fietsers, met mooie (groene) rustvoorziening, goede verlichting en slimme, comfortabele en veilige voet- en fietspaden.

  3. Participatie is cruciaal voor een echt draagvlak voor beleidskeuzes. Actieve weggebruikers hebben een betere voeling met wat wel of niet werkt, ze moeten écht geraadpleegd worden.

  4. Een slimme wegcode is gericht op veiligheid en comfort. De verkeerswetgeving moet afgestemd zijn op het gedrag van fietsers en voetgangers, niet omgekeerd.

  5. Fietsers en voetgangers geven zuurstof aan de lokale economie. Winkeliers en actieve weggebruikers zijn partners die samen een aantrekkelijke en sociale stad maken.

  6. Fietsers en wandelaars zijn gezonder en kosten daardoor minder aan de gezondheidszorg. Hoe meer actieve weggebruikers, hoe (financieel) gezonder de stad. Hoe gezonder de stad, hoe meer actieve weggebruikers.

  7. Steden vormen het klimaat en dragen er ook de gevolgen van. Fossiele brandstoffen hebben daarin geen plaats, er moet volop ingezet worden op hoogdringende alternatieven.

  8. Enkel wanneer het mobiliteitsnetwerk van begin tot einde een aangenaam en efficiënt alternatief biedt, ook voor minder mobiele mensen, zal er massaal voor gekozen worden. Een goed en kostefficiënt mobiliteitsplan voorziet een naadloze aansluiting tussen voet-, fiets- en openbaar vervoer op elk moment van de dag.

  9. Een verkeersbeleid dat niet gebaseerd is op feiten is inefficiënt beleid. Het belangrijkste feit is dat het menselijke lichaam bijzonder kwetsbaar is voor zware en snel bewegende voertuigen. Elk deugdzaam verkeersbeleid moet hierop zijn gebaseerd.

  10. Een comfortabele, competitievrije voetgangersinfrastructuur is essentieel voor heel wat senioren, rolstoelers, blinden en slechtzienden, kinderen, etc. Een integer mobiliteitsbeleid geeft voluit kansen aan de minder mobiele stadsbewoner.

[caption id=”” align=”alignnone” width=”800.0”]Ontwerp door Stijn Wens Ontwerp door Stijn Wens[/caption]

Tags