Het ei van Columbus voor ontwikkelingssamenwerking?

Extra

Het ei van Columbus voor ontwikkelingssamenwerking?

Het ei van Columbus voor ontwikkelingssamenwerking?
Het ei van Columbus voor ontwikkelingssamenwerking?

Dirk Brems en Tina Tindemans

01 december 2015

De Europese Unie is vastbesloten om de komende jaren in haar ontwikkelingsbeleid een belangrijke plaats toe te kennen aan “blending”. Is dit het ei van Columbus voor ontwikkelingssamenwerking? Ontwikkelingsspecialisten Dirk Brems en Tina Tindemans zochten het uit en schreven er een boeiende MO*paper over.

De Europese Unie is vastbesloten om de komende jaren in haar ontwikkelingsbeleid een belangrijke plaats toe te kennen aan “blending”. Het begrip “blending” wordt gebruikt voor elke mix van publieke en privémiddelen voor ontwikkelingsprojecten, maar strikt genomen is “blending” de combinatie van een gift en een lening voor de financiering van een project.

“Blending” lijkt wel het ei van Columbus voor de financiering van projecten, omdat er op verschillende niveaus win-winsituaties kunnen gecreëerd worden. Winst voor de ontvangende landen en hun bevolking doordat grotere projecten kunnen worden uitgevoerd, winst voor de donorlanden omdat er zo meer kan gebeuren met minder geld en winst voor de privésector die hierdoor nieuwe markten kan aanboren met minder risico. Maar natuurlijk is hierin een zeker evenwicht nodig en moet iedereen de best mogelijke deal kunnen doen zonder dat een van de partijen benadeeld wordt.

In deze paper gaan ontwikkelingsspecialisten Dirk Brems en Tina Tindemans na hoe de EU daar in de praktijk mee omgaat en lijsten ze een aantal vragen op die kunnen bijdragen tot het behoud van dat evenwicht. Ze geven een overzicht van de betrokkenheid van de grootste spelers op dit terrein en wijzen op de risico’s van en de kritieken op deze verweving van publieke en privébelangen. Gaat het hier wel om additionele middelen voor ontwikkeling en wat zijn de nationale belangen? Ze eindigen met de vraag of er ook plaats is voor België aan deze rijk gevulde tafel.

Download hier deze MO*paper.

Over de auteurs

Dirk Brems heeft 25 jaar ervaring in Afrika. Hij was werkzaam in ngo-projecten en ook als hoofd van de sectie Ontwikkelingssamenwerking in Burundi. Hij is nu adviseur voor ontwikkelingssamenwerking bij de Permanente Vertegenwoordiging van België bij de Europese Unie.

Tina Tindemans werkte zes maanden bij de Permanente Vertegenwoordiging van België bij de EU. Zij verdiepte zich in blending naar aanleiding van de discussies in de werkgroep CODEV die ze opvolgde.

De auteurs schrijven deze paper in hun eigen naam. De opinies en ideeën in deze paper zijn op generlei wijze de verwoording van Belgische, noch Europese standpunten of meningen.

Over de MO*papers

MO*papers is een serie analyses die uitgegeven wordt door Wereldmediahuis vzw. Elke paper brengt fundamentele informatie over een tendens die de globaliserende wereld bepaalt. MO*papers worden toegankelijk en diepgaand uitgewerkt.

MO*papers worden niet in gedrukte vorm verspreid. Ze zijn gratis downloadbaar op www.MO.be/papers. Bij het verschijnen van een nieuwe paper wordt een korte aankondiging gestuurd naar iedereen die zich registreert op www.MO.be/papers.