Het groene optimisme

Extra

Het groene optimisme

Het groene optimisme
Het groene optimisme

Alma De Walsche

19 januari 2012

Al sinds eind de jaren tachtig wordt op de internationale fora gewag gemaakt van het klimaatprobleem maar een afdoend beleid is tot nog toe niet haalbaar gebleken. Over die kloof tussen het steeds groter wordende probleem en de inertie om de nodige maatregelen te nemen, gaat Het groene optimisme. Het drama van 25 jaar klimaatpolitiek van Wijnand Duyvendak.

Van 2002 tot 2008 was de auteur lid van de Tweede Kamer voor GroenLinks, wat hem voor het schrijven niet alleen veel informatie maar ook een breed netwerk opleverde. Duyvendak beschrijft hoe er eind de jaren tachtig wel degelijk een besef was van de ernst van de zaak.

Die “eerste klimaatgolf” mondde uit in de Klimaatconventie op de Aardetop van Rio in 1992. Met het neoliberalisme van de jaren negentig deemsterde het probleem weg, om opnieuw in de aandacht te komen rond 2007, met de campagne van Al Gore en zijn Inconvenient truth. Dat was een “tweede klimaatgolf”, die stand hield tot aan de klimaattop van Kopenhagen. Vandaag worden de politieke agenda’s opnieuw door andere prioriteiten gedomineerd.

Bert Metz, een prominent milieudeskundige, verklaart die kloof als volgt: ‘We weten nog te weinig hoe we het gedrag van mensen kunnen beïnvloeden. En als we echt maatregelen nemen, worden ook de tegenkrachten gemobiliseerd. Te weinig politici weten hierdoor heen te breken.’ Volgens de Nederlandse linkse politicus en ex-minister Jan Pronk denken milieuorganisaties onvoldoende politiek en mobiliseren ze te weinig.

Duyvendak pleit voor een pragmatische aanpak en voor ecologische politisering. Het politieke bedrijf dat opnieuw de collectieve problemen behartigt. Het groene optimisme is een bijzonder relevant en genuanceerd boek dat de complexiteit ontrafelt van hoe de samenleving en haar politici omgaan met zo’n omvattend probleem als de globale opwarming.

Het groene optimisme. Het drama van 25 jaar klimaatpolitiek door Wijnand Duyvendak is uitgegeven door Bert Bakker. 359 blzn. ISBN 978 90 35137097

EXCLUSIEVE KORTING VOOR MO*LEZERS
MO*lezers krijgen een exclusieve korting van € 2,5 bij aankoop van elk gerecenseerd boek in volgende boekhandels: De Groene Waterman (Antwerpen), De Zondvloed (Mechelen & Roeselare), De Reyghere (Brugge) en Malpertuis (Genk). Print deze recensie af en geef de print af  bij aankoop van het boek. e korting  is 2 maanden geldig na publicatie van deze recensie (zie datum bovenaan).