Het Kunstpleinplan, de Ramblas van Geraardsbergen

Het Kunstpleinplan, de Ramblas van Geraardsbergen

Het Kunstpleinplan, de Ramblas van Geraardsbergen
Het Kunstpleinplan, de Ramblas van Geraardsbergen

Met “Het Kunstpleinplan- de Ramblas van Geraardsbergen” wil de Fietscampagne Cycling the City aangeven hoe de straat er kan uitzien, met minder auto’s, in de binnenstad van Geraardsbergen.

Nagenoeg alle steden in de wereld kampen met hetzelfde probleem: er zijn te veel auto’s en er is te weinig open ruimte. Mobiliteitsexperts stellen het al langer: het is tijd voor een mobiliteitsbeleid dat gericht is op een mensgerichte stad ipv een auto-gerichte stad.

Dat is ook zo voor kleinere steden in ons land. In proportie hebben ze te maken met dezelfde oververzadiging van auto’s in de straten.

Aanzet

Ook het stadscentrum van de Zuid-Oost-Vlaamse stad Geraardsbergen heeft dagelijks een overload aan auto’s te verwerken. Het grote merendeel van die wagens heeft bovendien geen bestemming in het centrum, maar maken toch een traject dwars door de stad. Dat zorgt voor meer vervuiling, lawaai, plaatsgebrek, gevaar, overlast voor stadsbewoners en -bezoekers.

Daar wil Het Kunstpleinplan iets aan doen: door een knip te maken in de hoofdstraat kan het de continue stroom auto’s doorknippen en het hart van de stad weer leefbaar en aangenaam maken. De auto’s kunnen makkelijk omgeleid worden om dezelfde bestemming te bereiken. Dat zou resulteren in een grotere mobiliteit voor alle weggebruikers.

Kinderen en kunsten

Het Kunstpleinplan wil een aanzet zijn tot een leefbare straat in het stadscentrum, een straat waar de ontmoeting centraal staat, een rustpunt in de stad waar kinderen onbezorgd kunnen gebruik maken van de weg. Inzetten op een mensvriendelijke mobiliteit is het doel. En daar zullen ook de leerlingen van de grootste kunstacademie van Vlaanderen, Kunstacademie Geraardsbergen, wel bij varen: op het autovrij plein zullen ze vrij en zonder gevaar kunnen bewegen. Het Kunstpleinplan voorziet bovendien in een straatpodium waar ze hun kunsten kunnen voorstellen. Kinderdromen zijn immers ons aller toekomst en daar werkt dit burgerinitiatief graag aan mee.

Huidig straatbeeld

Huidig straatbeeld

Huidig straatbeeld

© Studio Schrever

Kunstpleinplan_makettefoto 3

© Studio Schrever

LaMA-plan

Eigenlijk is Het Kunstpleinplan een herneming van het LaMA-project dat Fietscampagne ‘Cycling the City’ vorig jaar organiseerde in Geraardsbergen, in een initiatief van Netwerk Duurzame Mobiliteit. LaMA staat voor ‘Laboratorium Mobiele Alternatieven’. Door opeenvolgende vergaderingen met alle belangengroepen wil het Labo mobilteit in de Vlaamse steden verbeteren.

De creatie van een eerste autovrije straat in Geraardsbergen was het resultaat van de opeenvolgende workshops waar vrijwillige burgers aan deelnamen. Het was de bedoeling om dat i.s.m. het lokale beleid als een testfase uit te rollen in het stadscentrum van de Oudenbergstad. Om allerlei redenen is dat toen niet kunnen (willen..) gebeuren.

Het Kunstpleinplan wil we dat initiatief nieuw leven inblazen. In een eerste fase wordt het voorgesteld aan bewoners en bezoekers van de stad, om het nadien opnieuw aan te bieden aan het lokale beleid. Het kan dan verder uitgewerkt worden in een coöperatieve denk- en doetank, die van de burgers uitgaat. Real bottom-up. Naar de oorspronkelijke bedoeling van het LaMA-project.

Fietsstraat

Als uitbreiding van Het Kunstpleinplan zou de rest van de hoofdstraat kunnen ingericht worden als een fietsstraat. Dat zou ervoor zorgen dat de fietsers er het tempo aangeven en in die zone 30 de maximumsnelheid logischerwijze wordt gerespecteerd.

Dat laatste is ook een pleidooi van o.m. mobilteitsexpert Kris Peeters, nl. om van alle zones 30 effectieve fietsstraten te maken. Op manier zou de maximumsnelheid van 30 er vanzelf gehandhaafd worden.

En aangezien het hele stadscentrum van Geraardsbergen al zone 30 is, ligt die oplossing ook hier voor het grijpen.

Meer info: Fietscampagne “Cycling the City” (Facebook)