Het Midden-Oosten

Extra

Het Midden-Oosten

Het Midden-Oosten
Het Midden-Oosten

Er werd het voorbije jaar veel gepubliceerd naar aanleiding van de revoluties in de Arabische wereld. Met Het Midden-Oosten. The Times they are a-changin’ onder redactie van Sami Zemni, wordt er eindelijk ernstig werk geleverd. Het boek schetst de omwentelingen van de laatste twee jaar in de Arabische wereld en behandelt elk land apart.

De regio, schrijven Sami Zemni en zijn team, is ondanks gedeelde referenties zoals taal, religie en cultuur, heel complex. Politieke veranderingen in een land leiden niet automatisch tot dezelfde resultaten in andere landen. De Arabische wereld is ook geen eiland. Er bestaat een verband tussen de Arabische revoluties en de economische en financiële crisis, en tussen deze revoluties en de nieuwe vormen van verzet en mobilisatie.

Het feit dat verschillende auteurs aan het boek meegewerkt hebben, is zeker een pluspunt. Het zijn deskundigen, vaklui die hun materie goed kennen. Zij staan stil bij zaken waar de media vaak aan voorbij gaan. Zo worden er vragen gesteld bij de reële macht die aan Al-Qaeda in een land als Jemen wordt toegedicht, wordt de Marokkaanse uitzondering doorprikt en wordt het R2P-concept (Responsability to Protect) –dat aan de basis lag van de interventie in Libië– onder de loep genomen. Ondanks de moeilijkheden en de dramatische ontwikkelingen in sommige landen blijft de algemene teneur van het boek optimistisch. Mensen blijven betogen en zich politiek engageren. De strijd gaat verder.

Het Midden-Oosten. The times they are a-changin’ door Sami Zemni (red.) is uitgegeven door Epo. 375blzn. ISBN 978 94 9129 741 0