Hoeveel armen zijn er nu eigenlijk?

Extra

Hoeveel armen zijn er nu eigenlijk?

Hoeveel armen zijn er nu eigenlijk?
Hoeveel armen zijn er nu eigenlijk?

Emiel Vervliet

21 oktober 2008

MO* paper nummer 16 van januari 2008 droeg de titel ‘Neemt de inkomensongelijkheid in de wereld toe of af?’ Die paper behandelde de verschillende manieren om de inkomensverdeling in de wereld te bestuderen en stelde ook de index voor menselijke ontwikkeling en de armoedenorm van de Wereldbank voor.

MO* paper nummer 16 van januari 2008 droeg de titel ‘Neemt de inkomensongelijkheid in de wereld toe of af?’ Dat paper behandelde de verschillende manieren om de inkomensverdeling in de wereld te bestuderen en stelde ook de index voor menselijke ontwikkeling en de armoedenorm van de Wereldbank voor.

Wie moet rondkomen met minder dan één dollar per dag, wordt als (extreem) arm beschouwd. Millenniumdoelstelling nummer 1 bepaalt dat het aantal extreem armen tegen 2015 gehalveerd moet zijn in vergelijking met het basisjaar 1990.

In 2004 zou het aantal mensen in die situatie voor het eerst in de recente geschiedenis onder de drempel van één miljard zijn gezakt – wat volgens de Wereldbank bewijst dat de armoedebestrijding wel degelijk succes heeft.

Toch uitte de Wereldbank in december 2007 zelf al twijfel over de juistheid van dat cijfer. In mei 2008 verschenen enkele onderzoekspapers met nieuwe ramingen. Die wezen erop dat er in 2005 in werkelijkheid ongeveer 1,4 miljard armen zouden zijn geweest.

In dit MO* paper brengen wij een samenvatting van twee publicaties van de Development Research Group van de Wereldbank van augustus 2008: The developing world is poorer than we thought, but no less successful in the fight against poverty en China is poorer than we thought, but no less successful in the fight against poverty.

Download hier deze MO*paper.