Hou Iran in de gaten

Extra

Hou Iran in de gaten

Hou Iran in de gaten
Hou Iran in de gaten

Openingszinnen zijn goddelijk of dodelijk. In het geval van De volgende oorlog is het laatste het geval. ‘Dit boek toont aan dat de kans dat een oorlog tegen Iran zal worden begonnen –nog voor de volgende Amerikaanse president wordt beëdigd in januari 2009– groter is dan dat er een diplomatieke oplossing gevonden wordt.’

Als lezer van nà januari 2009 heb je dan de neiging om het boek weg te leggen. Foute voorspelling, nutteloos boek? Toch niet.
Daan De Wit schrijft een voorbeschouwing op de aanval op Iran die gebaseerd is op de logica van de neoconservatieve regering Bush, maar de bredere tendensen en belangen die hij analyseert zijn niet verdwenen op 20 januari. Alle beloftes op Change ten spijt.
In het buitenlandbeleid van Barack Obama staan Israël, Iran en Afghanistan hoog op de agenda. Het is dan ook geen overbodige luxe voor Europese beleidsmakers en hun politieke achterban om zeer goed geïnformeerd te zijn over de historische relaties tussen de Verenigde Staten de Islamitische Republiek Iran. ‘De strijd tegen Iran is al begonnen. Bij strijd wordt meestal gedacht aan oorlog, maar oorlog is slechts een onderdeel van de strijd’, schrijft De Wit op blz. 229.
Daarmee omschrijft hij veel beter de inhoud en het belang van zijn boek dan met zijn alarmistische openingspragraaf. Met inzicht in de vele diplomatieke en ondergrondse pressiemiddelen die het Westen inzet tegen Iran, wordt duidelijk dat iedereen beseft hoe verwoestend een oorlog zal zijn, maar ook hoe belangrijk het voor Europa, de VS en vooral Israël is om meer greep te krijgen op Teheran. De Wit citeert Vladimir Poetin instemmend: ‘Veel conflicten, actie op het gebied van butienlands beleid en diplomatieke protesten, rieken naar olie en gas.’
De volgende oorlog. De aanval op Iran: een voorbeschouwing door Daan De Wit is uitgegeven door Lemniscaat. 288 blzn. ISBN 978 90 4770 034 0