India en China: nieuwe leiders op de klimaattrein?

India en China: nieuwe leiders op de klimaattrein?

India en China: nieuwe leiders op de klimaattrein?
India en China: nieuwe leiders op de klimaattrein?

De globale leidersrol op de klimaattrein is aan het verschuiven. Positieve ontwikkelingen in India en China zullen tot een geschatte emissiereductie van haast 3 Giga-ton tegen 2030  leiden. Ook andere landen in Zuidoost-Azië herzien hun impact op het klimaat, dit heeft echter nieuwe uitdagingen tot gevolg.

Sinds kort stemmen berichten uit het Oosten klimaatwetenschappers hoopvol. China’s koolconsumptie daalde drie jaar op rij, en lijkt deze trend verder te willen zetten.

Ook India’s vooruitgang is veelbelovend. Het land stelde afgelopen week zijn nieuwe beleidsplannen voor tijdens de UN klimaattop in Bonn.

India kondigde aan geen nieuwe kolencentrales meer te bouwen en verwacht een daling van zijn nationale uitstoot na de implementering van de nieuwe beleidsmaatregelen.

Zuidoost-Azië als nieuwe groene hotspot

Zowel India als China zijn goed op weg om de beloftes die ze in het Parijsakkoord ondertekenden, waar te maken. Vijf jaar geleden zou niemand gedroomd hebben dat beide landen hun gebruik van kool zouden afbouwen.

‘Installaties van hernieuwbare energie zijn nu kost-efficiënt en competitief op de markt, en worden aan een veel sneller tempo gebouwd dan kolencentrales’

De energieproductie door middel van verbranding van steenkool werd lang beschouwd als een noodzakelijk kwaad om te voorzien in de reusachtige energiebehoeften van beide landen.

De recente trends in het gebruik van steenkool tonen echter aan dat het einde van een jarenlange groeiperiode is aangetreden. De Aziatische grootmachten zetten volop in op hernieuwbare energie.

‘De energiemarkt is volledig getransformeerd de laatste jaren. De prijs van hernieuwbare energie via wind- en zonne-energie is namelijk enorm gedaald,’ stelt Yvonne Deng van de denktank Ecofys.

‘Installaties van hernieuwbare energie zijn nu kostenefficiënt en competitief op de markt, en worden aan een veel sneller tempo gebouwd dan kolencentrales.’

Koolstop in Zuid-Korea, paniek in Australië

Ook in Zuid-Korea worden er vooruitstrevende klimaatbeloftes op tafel gelegd. De nieuwe president van het land, Moon Jae-In, stelde afgelopen week zijn energiebeleid voor, een beleid met grote gevolgen voor de export van kool in Zuidoost Azië.

Zuid-Korea is de vierde grootste economische macht van het continent, en de nummer vier in het importeren van steenkool wereldwijd, goed voor 10 procent van het mondiale steenkoolverbruik.

President Moon Jae-In beloofde tijdens zijn campagne oude kolencentrales te sluiten tijdens piekperiodes in fijn stof en hernieuwbare energie met 20 procent te op te schroeven tegen 2030.

‘Het land is een van de belangrijkste importeurs van Australische thermische kool, en is de enige overgebleven markt voor kool die nog groeit.

Zuid-Korea wordt dan ook beschouwd als de levensader voor steenkoolexport in heel Zuidoost Azië, en de recente verkiezingen kunnen daar een einde aan brengen’, stelde Tim Buckley, de directeur van het Instituut voor Energie-Economie en Financiële Analyse (IEEFA).

President Moon Jae-In beloofde tijdens zijn campagne oude kolencentrales te sluiten tijdens piekperiodes in fijn stof, ernstig te investeren in milieuvriendelijke auto’s, de plannen nieuwe kerncentrales te bouwen te schrappen en het aandeel in hernieuwbare energie met 20 procent te op te schroeven tegen 2030.

Het IEEFA voorspelde dat, indien de nieuwe president zich aan deze beloftes houdt, de groei van koolimport in het land zal halveren.

De positieve ontwikkelingen in zowel China, India als Zuid-Korea, brengen de levensvatbaarheid van heel wat koolmijnen in Australië, de grootste exporteur van kool wereldwijd, in gevaar. Zo zullen de mijnen Bylong en Wallarah -beide op Australisch grondgebied maar in Koreaans bezit- waarschijnlijk aan belang inboeten.

Ook komt de gesubsidieerde en controversiële Australische koolmijn Adani in Queensland weer onder vuur te staan. Adani zou de grootste open koolmijn ter wereld worden. De vraag stelt zich namelijk of gesubsidieerde steenkoolexport nog levensvatbaar is wanneer de grootste afnemers hun koers wijzigen.

Aziatische reuzen nemen voortouw

Het voorzichtige optimisme en de nieuwe daadkracht van Zuidoost-Azië verschuiven de emissieprojecties voor 2030 die in Parijs werden gemaakt met een geschatte reductie van 2 à 3 Giga-ton CO2 voor India en China ten opzichte van de vorige projecties.

De Aziatische reuzen doen de potentieel negatieve effecten op wereldwijde emissie die de Trump administratie met zich meebrengt teniet.

De Aziatische reuzen doen de potentieel negatieve effecten op wereldwijde emissie die de Trump administratie met zich meebrengt teniet.

Voorspellingen stellen dat de nieuwe koers van de VS inzake klimaatbeleid tot een relatief beperkte toename van 0,4 Giga-ton CO2 zal leiden tegen 2030.

Op basis van deze voorspelingen plaatste de denktank Climate Action Tracker de klimaatambities van de VS van ‘medium’ naar ‘onvoldoende’.

Terwijl het onduidelijk is of de VS zich uit het Parijs akkoord terugtrekken, zijn India en China -de nummer 1 en nummer 4 in het lijstje van grootste vervuilers- goed op weg om de beloftes die ze in Parijs maakten te overtreffen.