Geheime diensten: Inzicht in toezicht

Extra

Geheime diensten: Inzicht in toezicht

Geheime diensten: Inzicht in toezicht
Geheime diensten: Inzicht in toezicht

Publicaties over de Belgische geheime diensten zijn veeleer zeldzaam. Naast de jaarverslagen van de Staatsveiligheid en het Comité I (dat in opdracht van het parlement de inlichtingendiensten controleert) verschijnt slechts occasioneel een boek van een journalist of een cahier van denktank Belgian Intelligence Studies Centrum. Het Comité I-jubileumboek 'Inzicht in toezicht', dat terugblikt op twintig jaar controle van de inlichtingendiensten, is dan ook een echte verrijking. Het bundelt academische bijdragen van 38 auteurs, specialisten ter zake, zowel Belgische als buitenlandse.

Alain Winants, chef Staatsveiligheid, licht uitvoerig de interne controlemechanismen van zijn dienst toe. Federaal procureur Johan Delmulle en professor Brice De Ruyver kaarten de cultuur van overdreven geheimhouding aan. Het boek, een baksteen van bijna 600 pagina’s, staat vol relevante facts & figures en dist nu en dan een grappige anekdote op (het Comité I krijgt wel eens klachten van burgers die beweren ‘het slachtoffer te zijn van paranormale fenomenen, intimidatie door elektromagnetische golven, ervaringen waarbij hun gedrag van op afstand wordt beïnvloed, of hersenspoeling’). De auteurs leggen ook enkele pijnpunten bloot. Zo is het werken met informanten door de geheime diensten nog altijd niet formeel geregeld en verloopt de samenwerking met het Comité P (dat de politie controleert) soms moeizaam. Opmerkelijk is bovendien dat de regering vrijwel nooit het initiatief neemt om de geheime diensten door te lichten.

Inzicht in toezicht door het Vast Comité I is uitgegeven door Intersentia. 566 blzn. ISBN 978 90 5095 530 0